Od dziś wchodzą w życie nowe przepisy. Pakiet e-commerce i nowa odsłona systemu TAX FREE

Od czwartku wchodzi w życie pakiet e-commerce i rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE. Ponadto kolejne branże i usługi zostają objęte obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line. Co jeszcze uległo zmianie?

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej pakiet przepisów, które wchodzą w życie w czwartek 1 lipca 2021 r. Poniżej przedstawiamy zmiany.

Wchodzi w życie pakiet e-commerce

W pakiecie e-commerce zawarto rozwiązania, które zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Poprawią one konkurencyjność unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. Ma to istotne znaczenie dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które często zmagają się z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nowa regulacja ma wyrównać szanse na korzyść europejskich, w tym polskich firm.

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.:

 • likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro;
 • znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop;
 • możliwość rozliczania VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro za pomocą uproszczonej procedury Import One Stop Shop;
 • wprowadzenie uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro;
 • nowe obowiązki dotyczące operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) ułatwiających sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów.

Kasy on-line. W jakich branżach obowiązkowe od 1 lipca?

Od 1 lipca 2021 r. kolejne branże i usługi objęte zostają obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line. Urządzenia te przesyłają dane do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Objęte obowiązkiem ewidencjonowania z użyciem kas on-line od 1 lipca 2021 r. są następujące usługi:

 • budowlane;
 • fryzjerskie;
 • kosmetyczne i kosmetologiczne;
 • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
 • prawnicze;
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - usługi wstępu.

System informatyczny TAX FREE - nowa odsłona

1 lipca 2021 r. rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie PUESC. System zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE obecnie działa w formie papierowej.

Główne korzyści wynikające z nowego systemu TAX FREE to ułatwienia dla przedsiębiorców i podróżnych, wszystkie informacje w jednym miejscu, równe szanse na rynku, wygoda i oszczędność czasu. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze w formie elektronicznej

Od 1 lipca 2021 r. wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze są przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócenie czasu rozpoczęcia egzekucji.

Uruchomienie systemu teleinformatycznego wyeliminuje tytuły wykonawcze w formie papierowej. Przyspieszy również przesyłanie korespondencji przez wierzycieli do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych KAS i skróci czas do wszczęcia egzekucji.

Obowiązek zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu na samochód osobowy został przesunięty na 1 lipca 2022 r.

Przepis przejściowy przesuwa na 1 lipca 2022 r. termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Oznacza to, że dopiero od 1 lipca 2022 r. podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Pozostałe regulacje to m.in.:

 • opodatkowanie nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju w przypadku, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, lub w wyniku kontroli np. podatkowej nie ustalono, że podatek akcyzowy został zapłacony;
 • obowiązek uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.
Więcej o: