vat

Więcej o:

vat

 • Czy fiskus odda VAT od paliwa?

  Ograniczenie prawa do odliczenia Określając ograniczenie prawa do odliczenia VAT ustawodawca odwołał się do definicji pojazdów zawartej w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Równocześnie określił, że podatnicy nie mają prawa do odliczania VAT od

 • Kiedy wypełnia się formularz VAT-R?

  Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza (na druku VAT-5) jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia - jako "podatnika VAT zwolnionego". W przepisach o VAT wprost nie określono, od którego momentu podmiot

 • Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika

  Prawo do odliczenia VAT ograniczone zostało przez ustawodawcę m.in. w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT. W przepisie tym wymieniono sytuacje, w których otrzymana faktura nie uprawnia podatnika do odliczenia podatku w niej zawartego. Wskazano m.in., że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego

 • Udzielanie pożyczek z ZFŚS a VAT

  przez pracodawcę, a pomoc materialna nie jest wymieniona jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT. Pożyczki z Funduszu są formą pomocy i nie powinny być traktowane w kategorii usług. Gdyby jednak nawet przyjąć, że udzielenie pożyczki jest faktycznie świadczeniem usług, to byłyby one zwolnione z opodatkowania

 • Volvo bez VAT-u

  Na odliczenie VAT-u mogą liczyć nie tylko przedsiębiorcy, ale - co bardzo ważne - również osoby prywatne. Akcja promocyjna o nazwie "Niezwykłe zjawisko zaniku VAT" będzie trwała tylko przez 4 godziny - 18 kwietnia między 20:00 a północą. -Oferty specjalne w segmencie premium stają

 • VAT z odzysku

  VAT z odzysku Ubezpieczyciele, którzy do 24 wrześnie ubiegłego roku nie naliczali VAT od samochodów z odzysku, muszą się liczyć z tym, że fiskus upomni się o podatek. W ubiegłym tygodniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym PZU przegrało spór o ponad 37 mln zł, dzień wcześniej NSA oddalił

 • MediaMarkt bez VAT - tylko przez weekend

  Od 6 listopada do 8 listopada 2009 w sklepach MediaMarkt obowiązują ceny obniżone o wartość podatku VAT. Zniżka dotyczy produktów RTV i AGD. MediaMarkt proponuje m.in. telewizor LCD 37" Sony KDLW5720K (Full HD, 100Hz) za 2950 zł (wcześniej 3599 zł), zestaw kina domowego LG HT 762PZ za 982 zł

 • Slim VAT 3. Rząd przyjął projekt nowelizacji w sprawie zmian w VAT

  Przyjęty projekt ustawy, przedłożony przez Ministerstwo Finansów, przewiduje poprawę płynności finansowej firm, zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym oraz poszerzenie zakresu zwolnień z VAT. Slim VAT 3 ma również zapewnić prostsze fakturowanie oraz konsolidację i ujednolicenie