biomasa

Więcej o:

biomasa

 • Taka masa biomasy!

  W krajach "starej" UE udział biomasy w OZE oscyluje w okolicy 50 proc. W Polsce jest to ponad 80 proc. Mimo iż w ciągu najbliższych 10 lat ma on spaść do około 60 proc, jednak w wartościach bezwzględnych wymaga to wzrostu o 1,7 Mtoe, czyli prawie o 40 proc. Następnie do 2030 roku konieczny

 • KE przyjęła sprawozdanie zrównoważonego wykorzystania biomasy

  Raport zawiera zalecenia kryteriów zrównoważonego wykorzystania biomasy stałej i biogazu do stosowania przez państwa członkowskie, których wprowadzenie będzie miało na celu uniknięcie przeszkód dla funkcjonowania unijnego rynku biomasy. Günther Oettinger, komisarz ds. energii, powiedział

 • Tartak w Świdnie uruchomił EC na biomasę

  Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności produkcji energii cieplnej, niezbędnej do procesów technologicznych tartaku, poprzez produkcję ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu w oparciu o biomasę, stanowiącą pozostałość z procesu produkcyjnego. Elektrociepłownie wyposażono w kocioł

 • GDF SUEZ wybuduje w Polsce największą na świecie elektrownię na biomasę

  zobowiązania Polski do produkcji 15% energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku. Potencjał produkcji biomasy drzewnej i rolniczej w Polsce był decydującym czynnikiem decyzji grupy GDF SUEZ o lokalizacji tej inwestycji w Polsce. GDF SUEZ Energia Polska S.A. jest już obecnie trzecim co do wielkości producentem

 • W Świdnie otwarto elektrociepłownię opalaną biomasą

  To odnawialne źródło zbudowano w oparciu o kocioł olejowy o mocy 10MWt i turbozespół, o mocy 1,675 MWe, pracujący w cyklu organicznym Rankina (ORC). Energia cieplna w całości wykorzystywana jest pod potrzeby technologiczne tartaku a energia elektryczna zabezpiecza 70% potrzeb własnych. Realizacja

 • Zniknie ostatnia forma wsparcia upraw energetycznych

  Przekazany do konsultacji społecznych ministerialny projekt rozporządzenia dotyczącego szczegółowych warunków umarzania świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) jest zaskoczeniem dla sektora. Nieoczekiwanie usuwa on zapisy o minimalnych ilościach biomasy pochodzącej z upraw

 • PIGEO krytykuje projekt rozporządzenia dot. OZE

  MW pod względem warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz promes koncesji do wytwarzania energii elektrycznej OZE liczona jest w tysiącach. Można się jedynie domyślić, że zbiega się to z możliwością utrzymania limitów dla biomasy leśnej wykorzystywanej do wytwarzania energii