Grupa Azoty SA

(ATT) 22,6800 +0,1000 +0,44% 05.12.2023 17:04
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Grupa Azoty Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
Prezes:
Hinc Tomasz
Sektor:
Chemikalia
NIP:
8730006829
Regon:
850002268
KRS:
0000075450
ISIN:
PLZATRM00012
Kontakt
kontakt@grupaazoty.com
E-mail
+48 14 637 37 37
Telefon
+48 14 633 07 18
Faks
https://inwestor.grupaazoty.com/
Relacje Inwestorskie
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Hinc Tomasz
Prezes Zarządu
Grab Mariusz
Wiceprezes Zarządu
Grzegorczyk Filip
Wiceprezes Zarządu
Kądzielawski Grzegorz
Wiceprezes Zarządu
Kowalczyk Marcin
Wiceprezes Zarządu
Wadowski Marek
Wiceprezes Zarządu
Paprocki Zbigniew
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Butrymowicz Magdalena
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krysztofik Wojciech
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Kapka Robert
Sekretarz Rady Nadzorczej
Fill Monika
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Litwińczuk Bartłomiej
Członek Rady Nadzorczej
Małek Marzena
Członek Rady Nadzorczej
Maziarka Michał
Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu
Podsiadło Janusz
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Romaniszyn Roman
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Skarb Państwa
32 734 509 (33%)
32 734 509 (33%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
9 883 323 (9,96%)
9 883 323 (9,96%)
Norica Holding S.? r.l. zależna od Pana Wiaczesława Kantora (wpisanego na listę sankcyjną)
406 998 (0,41%)
406 998 (0,41%)
Rainbee Holdings Limited zależny od Pana Wiaczesława Kantora (wpisanego na listę sankcyjną)
9 820 352 (9,9%)
9 820 352 (9,9%)
Opansa Enterprises Limited zależna od Pana Wiaczesława Kantora (wpisanego na listę sankcyjną)
9 430 000 (9,51%)
9 430 000 (9,51%)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
8 530 189 (8,6%)
8 530 189 (8,6%)
Pozostali akcjonariusze
28 390 113 (28,62%)
28 390 113 (28,62%)

Wiadomości - giełda

Grupa Azoty - prężnie rozwijająca się spółka z sektora chemicznego

Grupa Azoty - najważniejsze informacje

Grupa Azoty to spółka akcyjna z branży chemicznej z siedzibą w Mościcach. Jest to też największy koncern chemiczny. Założona została w 1927 r. i powstała z Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach, w skład której wchodzą spółki córki: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Grupa Azoty Polyolefins S.A. Combo Expert GmbH Grupa Azoty ATT Polymers GmbH Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. Grupa Azoty Koltar Sp. z o.o. Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o. Grupa Azoty PROReM Sp. z o.o. Grupa Azoty jest liderem nie tylko w Polsce, ale i w Europie, jeśli chodzi o podejmowane działania w sektorze nawozów mineralnych, tworzyw inżynieryjnych i innych chemikaliów. W Unii Europejskiej zaś znajduje się na drugiej pozycji, jeśli chodzi o produkcję nawozów azotowych i wieloskładnikowych, melaminy, kaprolaktamu, poliamidu, alkoholi OXO czy bieli tytanowej. Grupa Azoty stara się rozwijać też na arenie międzynarodowej, dlatego też w 2018 r. przejęta została Combo Expert GmbH.

Grupa Azoty i notowania - na czym to polega?

Jednym z podmiotów, które obecne są na giełdzie, jest Grupa Azoty. Notowania mają więc istotne znaczenie. Dlatego warto poznać podstawowe zasady i definicje. Każdy tak naprawdę może spróbować swoich sił w inwestowaniu, ale bez odpowiedniej wiedzy, może to być nie tylko trudne, ale też wręcz niebezpieczne finansowo. Notowania w ogólności oznaczają ustalenie kursu, jaki akcje mają w określonym dniu. Kurs ten ustala się poprzez porównanie popytu i sprzedaży. Każdy, kto chce zainwestować, może zgłosić chęć zakupu czy sprzedaży papierów wartościowych za cenę minimalną lub maksymalną, a także "po każdej cenie". Kolejnym ważnym terminem jest kurs otwarcia, który oznacza cenę pierwszej transakcji (kupna lub sprzedaży) danego dnia. Kurs zamknięcia zaś to cena ustalona na koniec sesji z ostatniej transakcji.

Grupa Azoty - GPW

Grupa Azoty na GPW, czyli Giełdzie Papierów Wartościowych, jest notowana od dnia 30 czerwca 2008 r. Wchodzi w skład indeksów WIG - CHEMIA, mWIG40, WIG, WIG - Poland oraz RESPECT Index. Ponadto wchodzi też w skład zagranicznych indeksów takich, jak: MSCI, FTSE i FTSE4Good.

Grupa Azoty i dywidenda - czym w ogóle jest?

Dywidenda jest niezwykle atrakcyjną perspektywą dla inwestorów. Jest to kwota pieniędzy, która wypłacana jest od zysku netto w poprzednim roku obrotowym wypracowanym przez spółkę, ale może też to być np. zysk z poprzedniego roku czy z kwoty z kapitału zapasowego. Zasady jej wypłaty określone są w statucie. Może ona nastąpić nie tylko w pieniądzu, ale i w formie innych aktywów, np. akcji. Dywidenda może też być wypłacona, nawet jeśli spółka wykazała straty. Wtedy wypłata jest z zysków z lat poprzednich. W przypadku zaś Grupy Azoty i dywidendy, czy była wypłacana, można sprawdzić te informacje na stronach spółek córek bądź całego koncernu. Każda spółka ma bowiem obowiązek publikować takie informacje albo na swoich stronach, albo w innym miejscu, by były dostępne publicznie.

Grupa Azoty - jak kupić akcje?

Jest to spółka, która cieszy się sporym zainteresowaniem na rynku. Dlatego Grupa Azoty i jak kupić akcje, może mieć istotne znaczenie dla wielu osób. W celu nabycia akcji wystarczy założyć rachunek maklerski w domu maklerskim i dysponować kwotą, która pozwala zakupić upragnione papiery wartościowe. Pomocą w tym zakresie służą maklerzy, ale również można zgłosić się do brokera. Należy jednak zawsze pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem.