Torpol SA

(TOR) 23,5000 +0,3000 +1,29% 05.12.2023 15:33
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Torpol Spółka Akcyjna
Adres:
ul. św.Michała 43, 61-119 Poznań
Prezes:
Grabowski Grzegorz
Sektor:
Infrastruktura drogowa
NIP:
9720959445
Regon:
639691564
KRS:
0000407013
ISIN:
PLTORPL00016
Kontakt
ri@torpol.pl
Relacje Inwestorskie
torpol@torpol.pl
E-mail
+48 61 87 82 700
Telefon
+48 61 87 82 790
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Grabowski Grzegorz
Prezes Zarządu
Tuliński Konrad
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji
Krupiński Tomasz
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Zachariasz Marcin
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Kantak Radosław
Członek Rady Nadzorczej
Kowalski Robert
Członek Rady Nadzorczej
Zalewska-Malesa Iwona
Członek Rady Nadzorczej
Hapunowicz Tomasz
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Adamczyk Szymon
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Pawlik Adam
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Grodzki Michał
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Litwiński Marek
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o.
8 728 600 (38%)
8 728 600 (38%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
2 276 820 (9,91%)
2 276 820 (9,91%)
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
1 818 191 (7,92%)
1 818 191 (7,92%)
Pozostali akcjonariusze
10 146 389 (44,17%)
10 146 389 (44,17%)

Wiadomości - giełda