Świat jest najbardziej zadłużony w historii. Całkowity dług to już ponad 150 bilionów dolarów

Globalny dług jeszcze nigdy nie był tak duży - wynika z wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To zadłużenie to ponad 220 proc. światowego PKB.

 

Jak wyliczył Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) 152 bln dol. sięgało na koniec 2015 r. łączne zadłużenie rządów, firm spoza sektora finansowego oraz gospodarstw domowych. Oznacza to, że w ujęciu nominalnym globalny dług wrósł ponad dwukrotnie od początku stulecia. Co więcej, ciągle rośnie.

Dług przyrasta lawinowo

Fatalnie wygląda relacja globalnego długu do wartości dóbr i usług wytwarzanych na świecie. Globalne zadłużenie stanowi aż 225 proc. światowego PKB. Relacja ta zmienia się błyskawicznie, jeszcze 14 lat temu było to 200 proc.

Dwie trzecie zadłużenia przypada na sektor prywatny. Pozostała część to dług publiczny wszystkich państw - stanowi on 85 proc. globalnego PKB, w 2002 roku był on mniejszy niż 70 proc. PKB.

Analitycy zauważają, że większość zadłużenia powstała w latach przedkryzysowego boomu, kiedy zaciągano wiele prywatnych kredytów. Po 2008 r. gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w krajach rozwiniętych starały się redukować długi, ale to delewarowanie okazało się trudne i w niektórych przypadkach spowodowało zwiększenie poziomu zadłużenia.

Jak zauważa MFW, powolny wzrost gospodarczy na świecie utrudnia spłatę zobowiązań.

 - Nadmierne zadłużenie prywatne jest główną przeszkodą globalnego ożywienia oraz zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego - mówi dyrektor ds. fiskalnych w MFW Vitor Gaspar. - Historia uczy nas, że bardzo łatwo jest bagatelizować ryzyko związane z długiem prywatnym w czasie ożywienia gospodarczego.

MFW dodaje, że tak duże globalne zadłużenie komplikuje zadanie światowych decydentów, którym zaleca się używanie polityki fiskalnej w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Wskazuje się jednocześnie na malejącą zdolność banków centralnych w tym zakresie.

Zadłużenie może być wielkim problemem

MFW przyznaje, że nie ma zgody co do tego, jaki poziom długu w stosunku do PKB powinien być uważany za alarmujący. Warto jednak mieć na uwadze to, że w razie światowego kryzysu gospodarczego, problemem może być dług, którego poziom uznawano wcześniej za bezpieczny. Tak było na przykład z zadłużeniem Grecji, które długo nie budziło powszechnych obaw.

MFW dodaje, że kryzysy finansowe wydają się być związane z nadmiernym zadłużeniem prywatnym zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Badania wykazały ponadto, że wysokie zadłużenie jest związane z niższym wzrostem gospodarki, nawet jeśli kryzysu udaje się unikać.

Więcej o: