Polskie rozwiązania prawne wzorem dla Zimbabwe. Bydło ratunkiem dla gospodarki?

Rozwiązania prawne zbliżone do polskiego zastawu rejestrowego i rejestru zastawów, mogą zacząć wkrótce obowiązywać w Zimbabwe.

Projekt ustawy przedstawionej parlamentowi tego kraju, 11 kwietnia, przewiduje, że banki komercyjne w tym kraju mogą wkrótce zostać zmuszone do przyjmowania zwierząt gospodarskich, takich jak bydło, kozy i owce, jako formy zabezpieczenia pożyczek gotówkowych.

Wprowadzenie tych nowoczesnych rozwiązań w Zimbabwe, znanych i stosowanych w wielu krajowych systemach prawnych na całym świecie, jest wynikiem kryzysu gospodarczego, a nie normalnych procesów rynkowych.

Zgodnie z projektem ustawy o zabezpieczeniach majątku ruchomego przedłożonego do debaty w parlamencie Zimbabwe, Bank Rezerwy Zimbabwe sporządzi i będzie zarządzać rejestrem zabezpieczeń, w którym drobni przedsiębiorcy i osoby fizyczne będą mogli zarejestrować aktywa ruchome jako zabezpieczenie kredytu. Pojazdy, telewizory, lodówki, komputery i inne urządzenia gospodarstwa domowego zostaną uznane za zabezpieczenie, gdy zostaną ocenione i zarejestrowane w rejestrze banku centralnego.

Jako powód wprowadzenia nowoczesnej instytucji władze tego kraju wskazują przede wszystkim na zacofanie systemu bankowego tego kraju nie nadążającego za zmianą warunków gospodarczych i działającego w mocno tradycyjny sposób.

Faktycznie zaś jest nią nieustający kryzys gospodarczy, dolaryzacja obrotu gotówkowego w tym kraju, hiperinflacja i praktyczne wyparcie własnej waluty z obiegu przez dolara amerykańskiego, nieudane reformy gospodarcze, niska konkurencyjność eksportu towarów z tego kraju, spowolnienie płynności w obrocie gospodarczym.

Kryzys gotówkowy w Zimbabwe stał się tak poważny, że banki ograniczają swoim klientom możliwości wypłaty środków finansowych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że gospodarka Zimbabwe w tym roku zmniejszy się o 2,5 proc., po zeszłorocznym spadku szacowanym na 0,3 proc.

Zbliżone rozwiązania, do tych aktualnie procedowanych w Zimbabwe, funkcjonują w prawie polskim już od 1996 roku, w postaci zastawu rejestrowego i rejestru zastawów. Te instytucje prawne zostały uregulowane w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Przedmiotem tego typu zastawu mogą być rzeczy ruchome, zwierzęta, w tym gospodarskie, jak również niektóre prawa. Zwierzęta, co należy podkreślić, mogą być przedmiotem także innych instytucji zastawu obowiązujących w prawie polskim.

+++

Zobacz też, z jakimi wyzwaniami muszą się liczyć prowadzący własny biznes w Polsce: