Kto jest najbogatszy w Europie? Polacy na 29. miejscu, jest o ponad połowę słabiej niż średnio na kontynencie

Jak wynika z badania "GfK Purchasing Power Europe 2017" dotyczącego siły nabywczej dochodów Europejczyków, Polacy dysponują dochodami o 52 proc. niższymi niż średnia europejska. Na 42 kraje zbadane przez GfK, Polska zajęła 29. miejsce.

W badaniu "GfK Purchasing Power Europe 2017" analizowano siłę nabywczą dla mieszkańców 42 europejskich krajów. Co kryje się pod hasłem „siła nabywcza”? Badano, jakim dochodem dysponują mieszkańcy konkretnych krajów i regionów, po odjęciu podatków i składek na cele dobroczynne, za to po dodaniu ewentualnych świadczeń od państwa. Albo innymi słowy – ile pieniędzy mieszkańcy mają do dyspozycji m.in. na jedzenie, mieszkanie, usługi, prąd, transport, składki ubezpieczeniowe, wczasy czy oszczędzanie.

Jak wynika z badania GfK, łącznie mieszkańcy kontynentu mają w 2017 r. do dyspozycji 9,4 bln euro. Średnio to ok. 13,9 tys. euro na osobę, co oznacza wzrost o 1,9 proc. względem podobnego badania sprzed roku.

Ale rozrzut jest gigantyczny. Aż w 25 z 42 badanych krajów siła nabywcza jest niższa niż europejska średnia. W najbogatszym Liechtensteinie średnia siła nabywcza to blisko 63,3 tys. euro na osobę – to aż o 353 proc. więcej niż przeciętnie w Europie. W pierwszej piątce są jeszcze Szwajcaria, Islandia, Luksemburg i Norwegia - tam średnia jest o 100-200 proc. wyższa niż dla całej Europie. Na szczególną uwagę zasługuje Islandia, gdzie średnia siła nabywcza wzrosła przez rok aż o 37 proc.

.. źródło: GfK Purchasing Power Europe 2017

Na drugim końcu zestawienia są Białoruś, Mołdawia i Ukraina. W najbiedniejszej Ukrainie średnia siła nabywcza wynosi 949 euro na osobę.

Wśród badanych przez GfK 42 krajów Polska zajęła 29. miejsce. Średnia siła nabywcza dla każdego mieszkańca wynosi u nas 6,7 tys. euro. To o blisko 52 proc. mniej niż średnia europejska.

W Polsce najbogatszym regionem jest Warszawa ze średnią blisko 12,5 tys. euro na osobę (to nadal mniej niż średnia unijna!), najbiedniejszym w ujęciu średniej siły nabywczej jest powiat przysuski ze średnia niespełna 4,2 tys. euro. Powiat przysuski znajduje się w województwie mazowieckim, nieopodal Radomia.

.. źródło: GfK Purchasing Power Europe 2017

Z badania GfK wynika, że różnica między najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami w Polsce rośnie. 22 z 380 powiatów (i miast na prawach powiatu) ma siłę nabywczą na poziomie ponad 20 proc. średniej dla całej Polski. Z kolei w aż 119 powiatach siła nabywcza na osobę jest na poziomie o przynajmniej 20 proc. niższym niż średnia krajowa.

GfK Purchasing Power Poland 2017GfK Purchasing Power Poland 2017 źródło: GfK Purchasing Power Europe 2017

***

Magazyn Porażka: Media kreują wyspy szczęśliwości, które dla wielu są po prostu nieosiągalne [NEXT TIME]

Więcej o: