Prywatne firmy wciąż mają problem z obsadzeniem wakatów. Najwięcej miejsc pracy czeka w przemyśle

Liczba wolnych miejsc pracy na koniec IV kwartału 2017 r. wyniosła 117,8 tys. Wakaty znajdowały się głównie w sektorze prywatnym i dużych firmach. Na niedobór pracowników wciąż najbardziej narzekają branże przemysłowa, budowlana, handel oraz naprawa samochodów.

Z najnowszych danych GUS wynika, że pod koniec roku nieobsadzonych pozostało 117,8 tys. miejsc pracy. W porównaniu do III kwartału ich liczba była niższa o 13,4 tys., czyli 10,2 proc. W ujęciu rok do roku w porównaniu z IV kwartałem 2016 roku liczba wolnych miejsc pracy była wyższa o 39,8 tys. Czyli w ciągu roku liczba nieobsadzonych stanowisk wzrosła aż o 51,1 proc.

Przemysł ma problem

Największe trudności z obsadzeniem wakatów wciąż odnotowują sektor prywatny, gdzie znajduje się aż 87,2 proc. wolnych miejsc pracy oraz duże firmy (46,3 proc.).

W podziale na branże niezmiennie ze znalezieniem pracowników problem mają przemysł, budownictwo, handel i naprawa samochodów oraz transport i gospodarka magazynowa.

Popyt na pracę w IV kwartale 2017 rokuPopyt na pracę w IV kwartale 2017 roku GUS

Wciąż najwięcej miejsc pracy tworzonych jest na stanowiskach robotniczych i technicznych. Poszukiwani są przede wszystkim robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Dobrze mają się też specjaliści związani przede wszystkim z branżą technologiczną i komunikacyjną. 

Popyt na pracę w IV kwartale 2017 rokuPopyt na pracę w IV kwartale 2017 roku GUS

Kto zatrudniał, kto zwalniał w 2017 roku

W 2017 r. utworzono o 12,2 proc. (75,4 tys.) więcej miejsc pracy w porównaniu z 2016 r.
Wakaty powstawały najczęściej w firmach liczących do 9 osób, znajdujących się w woj. mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim. Większość z nich prowadziła działalność w zakresie handlu, napraw pojazdów, przetwórstwa przemysłowego lub budownictwa.

Najmniej nowych miejsc pracy powstało w firmach związanych z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz obsługą rynku nieruchomości

Zestawienie nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy w 2017 r. według sekcji PKD wskazuje, że w podmiotach prowadzących działalność w handlu, przetwórstwie
przemysłowym i budownictwie występuje największa rotacja miejsc pracy, tj. tworzy się
najwięcej miejsc pracy i najwięcej miejsc pracy jest likwidowane.

+++

Veit Stutz: Zamiast wciąż szukać nowych wyzwań, lepiej dłużej zostać na danym stanowisku i wgryźć się w temat [NEXT TIME]

Więcej o: