Danina solidarnościowa staje się faktem. Rząd opublikował projekt ustawy. 1,15 mld zł wpływów

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w piątek projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wprowadza ona tzw. daninę solidarnościową, którą podczas protestu niepełnosprawnych w Sejmie zapowiadał premier Mateusz Morawiecki.

- Konieczność wprowadzenia nowej regulacji wynika z potrzeby zapewnienia dodatkowego wsparcia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych - czytamy w ocenie skutków regulacji, która została załączona do proponowanego nowego aktu prawnego.

Z projektu wynika też, że Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zasilany będzie z, tak jak mówiły o tym w połowie maja minister pracy Elżbieta Rafalska i minister finansów Teresa Czerwińska, części składki na Fundusz Pracy oraz daniny solidarnościowej. 

Jeśli chodzi o pierwszy element, to już teraz składka jest odprowadzana przez pracodawcę i wynosi 2,45 proc. wynagrodzenia. Nie będzie ona zwiększona, ale jej część – a dokładnie 0,15 proc. – będzie przekierowana na nowy fundusz.Spodziewane wpływy to 647 mln zł.

Z kolei danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych będzie wynosiła 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy. Na podstawie zeznań podatkowych za 2016 r. rząd szacuje, że z tego tytułu pozyska 1,15 mld zł.

Obsługa realizacji zadań Funduszu to kwota 2,62 min zł.

- Wpłacona na rachunek urzędu skarbowego danina solidarnościowa przekazywana będzie na wyodrębniony rachunek Funduszu, w terminie dwóch miesięcy od wpływu daniny, nie wcześniej jednak niż przed dniem 1 sierpnia roku następującego po roku podatkowym, za który jest składana deklaracja. Zapłaty daniny solidarnościowej dokonuje się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym - napisano w projekcie.

Pozostałymi źródłami przychodów nowego funduszu mogą być m.in. dotacje z budżetu państwa na realizację programów współfinansowanych ze środków
UE na rzecz osób niepełnosprawnych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu czy odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Danina solidarnościowa jest też w innych krajach

Jak napisano w rządowym dokumencie, "daniny o charakterze solidarnościowym są stosowane w innych państwach. Na przykład w Niemczech obowiązuje opłata solidarnościowa (Solidaritaetszuschlag) jako dodatkowa opłata powiązana z podatkiem dochodowym. Podatek solidarnościowy wprowadziły także m.in. Grecja, Włochy i Łotwa".

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku.

Morawski: "Teraz rozwijamy się w tempie 5 proc., ale to jest nie do utrzymania. Choćby dlatego, że w Polsce zabraknie pracowników"

Więcej o: