Polska spadła w Indeksie Wolności Gospodarczej. Czołówka rankingu bez zmian

Polska z 45. pozycji w poprzednim roku spadła na 46. miejsce na świecie i z 21. miejsca na 23. w Europie w rankingu The Heritage Foundation i "The Wall Street Journal".
Zobacz wideo

Czołówkę krajów w pełni wolnych gospodarczo niezmiennie zasilają Hong Kong, Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria i Australia.

Spadek

Tym samym plasuje je to wśród najbogatszych państw na świecie. W badaniu brano pod uwagę 180 państw. Polska uzyskała w tym roku 67,8 pkt czyli o 0,7 pkt mniej niż rok temu. Średni wynik dla Europy to 68,6 pkt, a średnia światowa 60,8 pkt.

Spadek wynika przede wszystkim z pogorszenia skuteczności sądów (-12,6), polityki monetarnej (-2,9), warunków dla biznesu (-1,8) i niższego odczytu w zakresie obciążeń podatkowych (-1,0). Pozycji Polski nie zdołały poprawić wzrosty w kategoriach fiskalizm (+4,9) oraz inwestycje (+5,0).

Natomiast najważniejsze wyzwania systemowe stojące przed naszą gospodarką to sztywny kodeks pracy, niewydolny system sądownictwa gospodarczego, biurokracja, uciążliwy system podatkowy oraz braki w infrastrukturze transportowej. Konieczne są także gruntowne reformy mające na celu wzmocnienie niezależności systemu sądowego, który pozostaje niewydolny, słabo administrowany i niedostatecznie obsadzony. Do innych wyzwań należy zaliczyć niedobory na rynku pracy oraz konieczność wyrównania poziomu rozwoju między biedniejszym wschodnim regionem kraju, a bardziej zamożnym i uprzemysłowionym regionem zachodnim

- skomentowała fundacja Warsaw Enterprise Institute, stanowiąca zaplecze eksperckie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Liderzy w Europie

Wśród europejskich krajów w czołówce znajdują się Szwajcaria, Irlandia, Wielka Brytania, Islandia, Dania i Holandia. W rankingu porównano 44 kraje europejskie, z czego zdecydowaną większość oceniono jako "umiarkowanie wolne".

IWG jest przygotowywany przez The Heritage Foundation i "The Wall Street Journal" od 1995 r. Obejmuje 180 państw, w tym 44 europejskie. Jego celem jest katalogowanie państw według rozwiązań, polityki realizowanej w celu zwiększania wolności gospodarczej i promowanie innowacji gospodarczych. W ramach miernika IWG analizowane są rządy prawa (prawa własności, poziom korupcji), wielkość sektora publicznego (fiskalizm, wydatki publiczne), efektywność regulacyjna (warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy), a także otwartość rynku (handel, inwestycje, finanse).