800 milionów złotych na "Mama 4+". Sejm uchwalił ustawę

Sejm uchwalił ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym - "Mama 4 plus". Zgodnie z jej założeniami, matkom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci, będzie przysługiwała emerytura minimalna.

"Za" głosowało 259 posłów, przeciwko opowiedziało się 20, a 134 wstrzymało się od głosu.

Program przewiduje, że od 1 marca matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci oraz nie wypracowały sobie emerytury finansowanej z systemu ubezpieczenia społecznego, będą miały prawo do minimalnej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1100 zł). 

Według informacji rządu:

  • rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci;
  • o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat;
  • rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat;
  • rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski;
  • uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Czytaj więcej: Minister Rafalska potwierdza: emerytury matczyne od marca przyszłego roku

800 milionów na "Mama 4+" 

Na program "Mama 4+" w projekcie budżetu państwa na ten rok zarezerwowano ponad 800 milionów złotych. Świadczenie będzie corocznie waloryzowane.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.  

Osoby spełniające kryteria, będą mogły złożyć wniosek do prezesa ZUS lub szefa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1100 zł). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie. Zanim dojdzie do jego wypłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zbada m.in. sytuację dochodową danej osoby - czytamy w komunikacie rządu. 

Więcej o: