Sejm przegłosował ustawę "Stop zatorom płatniczym". Kiedy wejdzie ona w życie?

Uchwalona przez Sejm ustawa ma przeciwdziałać zatorom płatniczym, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój. Szacuje się, że ten problem dotyczy nawet 90 procent firm w Polsce.
Zobacz wideo

Za przyjęciem ustawy głosowało 256 posłów, przeciw było 167, a czterech wstrzymało się od głosu. Ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym zostanie teraz skierowana do Senatu. Projekt przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

"Stop zatorom płatniczym". Czego dotyczy ustawa przegłosowana w sejmie?

Na mocy ustawy ograniczającej zatory płatnicze, mają zostać skrócone terminy zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych). Od 1 stycznia termin ten będzie wynosił maksymalnie 30 dni. Termin zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem - duża firma, zostanie skrócony do 60 dni.

Nowe przepisy mówią także, że najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą corocznie przekazywać sprawozdania o stosowanych przez siebie terminach zapłaty Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii. Co więcej, od momentu wejścia ustawy w życie, firmy, które opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, będą mogły zostać ukarane karą pieniężną przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przegłosowana przez Sejm ustawa "Stop zatorom płatniczym" wprowadza także ulgę "na złe długi w podatkach PIT i CIT". Na mocy tego przepisu wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności. Przepis ten nałoży także na dłużnika obowiązek doliczenia nieuregulowanego zobowiązania do podstawy opodatkowania.

Więcej o: