GDDKiA: jest ośmiu chętnych na budowę A18. Tym razem oferty mieszczą się w budżecie

Wygląda na to, że 22 km drogi krajowej nr 18 stanie się jednak autostradą. GDDKiA powtórzyła przetarg i właśnie otworzyła koperty. W poprzednim przetargu wszystkie oferty były droższe od budżetu przewidzianego na tę inwestycję. Coś trzeba było więc zmienić.
Zobacz wideo

Chodzi o przebudowanie i dostosowanie fragmentu DK 18 w województwie lubuskim, o czym informuje oddział GDDKiA w Zielonej Górze. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w maju musiała unieważnić przetarg, bo pięciu chętnych chciało za jego realizację więcej, niż zakładał budżet. GDDKiA zaplanowała wydać na ten cel 303,8 mln zł mln zł, tymczasem najtańsza oferta opiewała na ponad 308 mln zł. Później pojawiały się głosy ze strony ekspertów, że różnica była na tyle nieduża, że unieważnianie przetargu można uznać za błędną decyzję.

Nowy przetarg na A18. GDDKiA: oferty mieszczą się w budżecie

W czerwcu rozpisano nowy przetarg i właśnie otwarto koperty ze zgłoszeniami. Jest ich osiem, jak podaje GDDKiA, "oferty mieszczą się w kosztorysie". 22 kilometry A18 chcą budować:

  • Konsorcjum firm: Lider - Metrostav Polska S.A., Partner - Metrostav a.s. - 303 116 518,13 zł
  • PORR S.A. - 280 985 166,68 zł
  • Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - 274 164 734,61 zł
  • Konsorcjum firm: Lider - Budimex S.A., Partner - BUDPOL Sp. z o.o. - 262 519 679,01 zł
  • Konsorcjum firm: Lider - Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Partner - Aldesa Construcciones S.A. - 269 122 976,08 zł
  • Konsorcjum firm: Lider - FABE POLSKA Sp. z o.o., Partner - „SP” SINE MIDAS STROY” Sp. z o.o. - 279 928 754,84 zł
  • Konsorcjum firm: Lider - Berger Bau Polska Sp. z o.o., Partner - Berger Bau SE - Äussere Spitalhofstrasse 19, Partner - Max Bögl Polska Sp. z o. o., Partner - Max Bögl Stiftung & Co. KG - 288 739 772,65 zł
  • Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Partner – MIRBUD S.A. - 254 146 408,87 zł.

Najkorzystniejsza cenowo jest oferta ostatnia - Kobylarni i Mirbudu. Co się stało, że w powtórzonym przetargu oferty nie przekroczyły budżetu? "Ponowny przetarg odbył się na nieco innych warunkach, co było wcześniej zapowiadane. Zmodyfikowany został zakres inwestycji, a kryterium wyboru wykonawcy stanowiła wyłącznie cena, przy ściśle określonych zasadach jakości realizacji inwestycji" - wyjaśnia GDDKiA, dodając, że zmian dokonano po analizie dotychczasowych postępowań przetargowych.

"Podstawą kalkulacji kosztów przez oferentów był projekt budowlany wraz z jego uszczegółowieniem, czyli projektem wykonawczym, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych" - czytamy dalej w komunikacie.

Czytaj też: Rynek nieruchomości to bańka? Prezes Budimeksu: Nie ma podstaw, by ceny mieszkań spadały

DK18 zmieni się w A18

Chodzi dokładnie o przebudowę południowej jezdni DK18 na odcinku od 11,86 km do 33,76 km. Poza samą jezdnią przetarg wykonawca ma zbudować Obwód Utrzymania Autostrady (OUA), węzeł autostradowy Żary (przebudować elementy istniejącego węzła) oraz obiekty inżynierskie (trzy wiadukty, trzy przejścia dla zwierząt nad autostradą, most i przejście pod autostradą).

Obecna DK18 łączy autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Pierwszą "wersję" drogi, która teraz stanowi nitkę południową, zbudowali Niemcy w latach 30. ubiegłego wieku - był to fragment autostrady Berlin-Wrocław.

Przekształcanie DK18 na całym fragmencie Olszyna-Golnice w autostradę zaczęło się wiele lat temu. Jezdnia północna została dobudowana w 2006 roku. Teraz trzeba dobudować jezdnię południową. Inwestycję podzielono na cztery odcinki:

- węzeł Olszyna do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia),

- od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa - tego odcinka dotyczy omawiany powyżej przetarg),

- od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - granica województwa,

- granica województwa - węzeł Golnice.

Budowa całej A18 Olszyna-Golnice miała zostać zakończona w 2023 roku. Całość miała kosztować ponad miliard złotych.

Więcej o: