Banki planują zaostrzyć politykę dotyczącą kredytów. Mieszkaniowych i nie tylko. Tak wynika z ankiety NBP

Popyt na kredyty mieszkaniowe istotnie wzrósł w drugim kwartale - wynika z obserwacji banków działających w Polsce, które zebrał NBP w ankiecie. Na trzeci kwartał planują one zaostrzyć politykę kredytową, między innymi właśnie w segmencie hipotecznym.

Według ankietowanych przez Narodowy Bank Polski instytucji, popyt na kredyty mieszkaniowe w ubiegłym kwartale się zwiększył - i to istotnie. Wpłynąć na to miały prognozy dla rynku mieszkaniowego oraz dobra sytuacja gospodarstw domowych.

"Część osób mówi: basta! I nie kupują mieszkań" - tak mówił ekspert rynku nieruchomości, Bartosz Turek, odnosząc się do wysokich cen nieruchomości. Jego zdaniem na rynek z trzech stron nadciągają burze:

Zobacz wideo

NBP: banki planują zaostrzyć politykę kredytową

Z analizy NBP wynika, że w trzecim kwartale popyt wzrośnie nieznacznie, a banki zakładają zaostrzenie polityki kredytowej. Ale dotyczy to nie tylko kredytów mieszkaniowych, ale także konsumpcyjnych oraz krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne, to zaostrzenie polityki również ma być niewielkie, podobnie jak wzrost popytu. W poprzednim kwartale popyt także rósł, głównie z powodu wzrostu "zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz obecnie dobrą sytuację gospodarstw domowych" - pisze NBP.

W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw, popyt znacząco się nie zmienił, a tam, gdzie wzrósł, dotyczył kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich firm. Szukały one finansowania zapasów i kapitału obrotowego oraz inwestycji. W obecnym kwartale politykę kredytową dla przedsiębiorstw zaostrzać planują pojedyncze banki.

NBP przeprowadził ankietę na początku lipca, wzięło w niej udział 26 banków z łącznym udziałem w sektorze należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego na poziomie około 88 proc.

Czytaj też: Rynek nieruchomości to bańka? Prezes Budimeksu: Nie ma podstaw, by ceny mieszkań spadały

Więcej o: