MF: Deficyt budżetowy po sierpniu wyniósł 2 mld zł. Ekonomiści: Prawdziwym wyzwaniem będzie koniec roku

Deficyt w budżecie państwa na koniec sierpnia wyniósł 2 mld zł, wobec 4,8 mld zł miesiąc wcześniej - poinformowało ministerstwo finansów. Ustawowy plan na cały rok to 28,5 mld zł deficytu.

Budżet państwa. W okresie styczeń - sierpień 2019 r. dochody budżetu wyniosły 262,8 mld zł i były wyższe o 19,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - sierpień 2018 r. o ok. 16,4 mld zł.

Deficyt budżetowy. Wydatki budżetu państwa wyższe przez wypłatę 13. emerytury

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 6,6 proc. r/r (ok. 7,3 mld zł),

- dochody z podatku PIT były wyższe o 12,8 proc. r/r (ok. 4,8 mld zł),

- dochody z podatku CIT były wyższe o 18,1 proc. r/r (ok. 4,2 mld zł),

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były na zbliżonym poziomie,

- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,3 proc. r/r.

W okresie styczeń - sierpień 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 21,03 mld zł i było wyższe o ok. 2,7 mld zł (14,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - sierpień 2018 r.

- Jeden miesiąc jaskółki nie czyni, ale przy spowalniającej gospodarce wpływy podatkowe też powinny spowalniać. Co zresztą w szerszej perspektywie widzimy - napisali na TT ekonomiście mBanku. 

Deficyt budżetowy. Prawdziwym wyzwaniem będzie końcówka roku

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - sierpień 2019 r. wyniosło 264,82 mld zł, czyli 63,6 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (242,4 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 22,4 mld zł, czyli o 9,2 proc., głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 11,7 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. "13 emerytury". Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 3,6 mld zł), oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,9 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa były niższe o 5,6 mld zł r/r w związku z rozkładem płatności w ciągu roku, podano także. 

- Na koniec sierpnia w budżecie było 2 mld zł deficytu. To niewiele, prawie 3 mld zł mniej niż miesiąc wcześniej a budżet obciąża już 500+ na każde dziecko. Niemniej, w wakacje rzadko deficyt rośnie. Prawdziwym wyzwaniem dla budżetu będzie listopad - grudzień, gdy wejdzie niższy PIT - napisali w swoim komentarzu ekonomiści ING.

Więcej o: