Bank PKO BP przejmie mBank? "Spełnia nasze oczekiwania"

- PKO Bank Polski jest zainteresowany przejęciami podmiotów o aktywach ponad 100 mld zł i planuje kolejną akwizycję w 2020 roku - poinformował prezes banku Zbigniew Jagiełło. Z jego słów wynika, że PKO BP rozważa przejęcie mBanku. Jak ocenił Jagiełło, wycena mBanku może być punktem odniesienia dla potencjalnych wycen innych banków.
Zobacz wideo

Władze PKO BP spodziewają się, że w 2020 roku bankowi temu uda się przejąć jakieś aktywo finansowe na naszym rynku. Jak przypomniał prezes Jagiełło, PKO BP co roku dokonuje tego typu operacji. Jego zdaniem koncentracja na polskim rynku bankowym będzie nadal postępować. - To będzie proces, to nie będzie jednorazowa rzecz - podkreślił prezes Jagiełło.

Przypomnę, że parę miesięcy temu nasza spółka zależna PKO Leasing przejęła Masterlease, spodziewam się, że w 2020 roku również jakieś aktywo finansowe zostanie przejęte przez nasz bank

- zapowiedział Zbigniew Jagiełło. Jednocześnie podkreślił, że będzie to uzależnione od kryteriów cenowych i jakościowych; odniósł się po raz kolejny do kwestii przejęcia mBanku.

mBank jest bankiem dużym, spełnia nasze wcześniejsze oczekiwania dotyczące rozmiarów finansowych, czyli aktywów powyżej 100 mld zł . Naturalnie, będziemy się temu przyglądali. Przyglądanie nie oznacza od razu chęci konsumpcji

- zaznaczył prezes PKO BP.

PKO BP zerka na mBank

Po tym jak Commerzbank ogłosił pod koniec września, że chce sprzedać 69 proc. należących do niego akcji mBanku, analitycy i media branżowe zaczęli spekulować, kto mógłby przejąć jeden z największych banków w Polsce. Wzrok ekspertów szybko padł na kontrolowany przez Skarb Państwa PKO BP, który mógłby repolonizować mBank. Prezes banku Zbigniew Jagiełło przyznał, że możliwość takiej transakcji zostanie przeanalizowana.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Łączne aktywa banku wyniosły 328,99 mld zł na koniec II kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Więcej o: