Abonament RTV 2020. Ile zapłacimy w przyszłym roku? Kto jest zwolniony z opłat? Do kiedy trzeba zapłacić?

Abonament RTV będzie obowiązywać również w 2020 roku. Informujemy, ile będą wynosić opłaty w przyszłym roku, a także, jak wysokie będą kary za niewywiązywanie się z obowiązku opłacania go.
Zobacz wideo

Obowiązek płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego jest zapisany w Ustawie o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 r. Osoby posiadające działający odbiornik telewizyjny bądź radiowy muszą zarejestrować go, a później regularnie uiszczać opłaty abonamentowe. 

W rzeczywistości obowiązek nie jest powszechnie przestrzegany, a coraz ostrzejsze kontrole KRRiT i Poczty Polskiej oraz wyższe kary nie przynoszą oczekiwanych efektów. Wiele osób wskazuję, że jedynym rozwiązaniem tego problemu jest likwidacja abonamentu RTV. Nie zdarzy się to jednak w 2020 roku. Pocieszeniem może być fakt, że wysokość abonamentu został utrzymany na tym samym poziomie, co w ostatnich latach.

Abonament RTV 2020. Ile zapłacimy za korzystanie z telewizji? Jakie kary?

Dane dotyczące wysokości abonamentu znajdują się na stronie Poczty Polskiej. Według nich podstawowe stawki kształtują się w następujący sposób:

  • za radio - 7 zł miesięcznie (84 zł rocznie),
  • za telewizor i radio - 22,70 zł miesięcznie (272,40 zł rocznie).

Podane stawki zostały utrzymane na poziomie z lat 2016-2019. Osoby, które zdecydują się na opłacenie całości abonamentu mogą liczyć na zniżkę w wysokości 10 proc. Należy to jednak zrobić do 25 stycznia 2020 roku. Ponadto, istnieje pakiet zniżek, które przyznawane są za opłacanie abonamentu za więcej niż jeden miesiąc. Przypominamy, że osoby, które zdecydują się na standardowe opłacanie abonamentu, muszą to robić regularnie co miesiąc. 

Zniżkami KRRiT próbuje w pozytywny sposób zachęcić do opłacania abonamentu. Przygotowano jednak pakiet kar dla osób niewywiązujących się z tego obowiązku. Osoby niepłacące abonamentu mogą spodziewać się wezwania do zapłaty wraz z odsetkami, a w dalszej konsekwencji interwencji komornika. KRRiT dopuszcza umorzenia płatności bądź rozłożenie ich na raty w zależności od indywidualnej sytuacji dłużników.

Abonament RTV 2020. Kto nie musi płacić za korzystanie z telewizji i radia?

Zwolnione z obowiązku z płacenia abonamentu RTV są:

  • osoby mające powyżej 75 lat
  • osoby należące do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Zwolnieni z opłacania abonamentu powinni przedstawić w placówce pocztowej dokumenty potwierdzające ich prawa. 

Przypominamy, że odpowiedzi na wszelkie pytania bądź wątpliwość można znaleźć na stronie Poczty Polskiej, wybierając odpowiednią zakładkę.

Więcej o: