PIT. Jesteś w związku małżeńskim? Sprawdź, czy nie opłaca ci się złożyć zeznania wspólnie

Wspólne zeznanie podatkowe małżonków może być korzystne w przypadku, gdy pomiędzy ich zarobkami są duże dysproporcje. Na czym to polega? Jak złożyć wniosek o wspólne składanie zeznania podatkowego?

Termin składania zeznań podatkowych dla większości osób mija 30 kwietnia 2020 roku. Co naturalne, podatnicy szukają rozwiązań, dzięki którym będą mogą płacić niższe podatki. Z ulg mogą skorzystać m.in. małżeństwa, które w konkretnych sytuacjach po połączeniu osiągniętych dochodów mogą zyskać nawet kilka tysięcy złotych. 

Zobacz wideo

PIT. Połączenie dochodu przez małżonków może pozwolić na zapłacenie niższych podatków. Na czym to polega?

Przy obliczaniu podatku fiskus bierze pod uwagę sumę dochodów małżonków z 2019 roku. Podatek wyliczany jest podwójnie, ale od połowy tej sumy. Łączenie dochodów ma więc sens w momencie dużej dysproporcji pomiędzy zarobkami obu małżonków. W momencie, gdy jedna z osób zarobiła 10 tys. zł, a druga 100 tys. zł ich indywidualne podatki wyniosłyby odpowiednio 704 zł oraz 19 455  zł. Jeśli połączyliby dochody, zarobiliby łącznie 110 tys. zł. Podatek PIT z połowy tej kwoty to 9 206 zł. Małżeństwo o dokładnie takich, które zdecyduje się na wspólne rozliczenie, może zyskać 1747 zł. 

Aby złożyć wspólną deklarację, należy być w związku małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego. W 2020 roku skorzystać z tego będą mogły osoby, które wzięły ślub przed 1 stycznia 2019 roku. Ponadto, małżonkowie muszą korzystać ze wspólności majątkowej. Na specjalnych warunkach z tego rozwiązania mogą skorzystać wdowy bądź wdowcy. Wspólne rozliczenie dochodów następuje na wniosek małżonków we wspólnym zeznaniu. Może być on złożony przez jednego z małżonków - niezbędne jest jednak złożenie oświadczeniu o upoważnieniu go do tej czynności. 

Co jeszcze warto wiedzieć o rozliczeniu podatkowym za 2019 rok?

Więcej o: