Senat przegłosował poprawki do ustawy o "trzynastkach" dla emerytów. Będzie waloryzacja

Senat opowiedział się za ustawą zakładającą wypłacanie trzynastych emerytur. Do regulacji wniesiono jednak 8 poprawek, dlatego wróci ona do Sejmu. Izba wyraziła m.in. sprzeciw, aby "trzynastki" finansować z Funduszu Solidarnościowego.
Zobacz wideo

Za przyjęciem rządowej propozycji w poprawionej wersji głosowało 52 senatorów, nikt nie był przeciw, a 45 senatorów wstrzymało się od głosu.

W tym roku dodatkowe świadczenie ma trafić do 9 milionów 800 tysięcy uprawnionych. Na ten cel przeznaczonych zostanie 11 miliardów 800 milionów złotych. Świadczenie ma wynosić 1200 złotych brutto.

Senatorowie jednogłośnie przyjęli także ustawę zakładającą waloryzację obecnych świadczeń - podwyżka ma wynosić co najmniej 70 złotych brutto. 

Nie wyrażono jednak zgody m.in., by emerycka "trzynastka" była wypłacana z Funduszu Solidarnościowego. Tego samego, który jeszcze do niedawna był Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i z którego środki miały być przeznaczane wyłącznie dla niepełnosprawnych. Zmieniła to ustawa z końca 2019 r. Wskutek takiego zabiegu w budżecie nie będzie widać wydatku na "trzynastki", za to deficyt Funduszu Solidarnościowego na koniec 2020 r. ma wzrosnąć z obecnych ok. 9,2 mld zł do blisko 26 mld zł. 

Senackie weto w sprawie pieniędzy dla mediów publicznych

W wieczornym bloku głosowań odrzucono także nowelę ustawy, która gwarantuje 1,95 mld złotych dla mediów publicznych. "Za" odrzuceniem było 51 senatorów, a ustawa wraca do Sejmu

Posiedzenie senackiej komisji w sprawie tej ustawy opisywaliśmy już na Gazeta.pl. Pojawił się na nim sam prezes TVP Jacek Kurski, doszło do kilku spięć. Później w Senacie odbyła się jeszcze debata nad nowelizacją.

Czytaj więcej: "13 emerytura będzie wypłacana na stałe". Tak zapowiada wiceminister rodziny Stanisław Szwed

Senat za poprawkami do ustawy okołobudżetowej. Ustawa o działach do komisji

Senat przyjął też dziś z poprawkami ustawę okołobudżetową na 2020 rok. Jest ona związana z projektem ustawy budżetowej, która trafi do izby wyższej parlamentu pod koniec lutego. Poprawki dotyczą m.in. dodatkowych środków dla nauczycieli.

Uchwalenie ustawy z poprawkami powoduje, że ustawa okołobudżetowa wróci do Sejmu. 

Senatorowie zdecydowali również o skierowaniu ustawy o działach administracji rządowej do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Regulacja przewiduje m.in. utworzenie dwóch nowych działów w gabinecie obecnego premiera - aktywów państwowych i klimatu.

Za ponownym skierowaniem do komisji głosowało 51 senatorów, 46 było przeciwko, nikt się nie wstrzymał.

Izba przyjęła najpierw część wcześniej zgłoszonych poprawek do ustawy. Odrzucono jednak przyjęcie regulacji w nowym brzmieniu stosunkiem głosów 45-52. Wniosek o skierowanie ustawy z powrotem do komisji zgłosiła senator Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.

Więcej o: