Pekao: Akcjonariusze banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, podał bank.

"Zgodnie z uchwałą:

  1. z zysku netto banku za rok 2019 w kwocie 2 247 466 618,97 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy kwotę 562 409 000,69 zł, tj. ok. 25 proc. zysku netto banku za rok 2019;
  2. pozostałą część zysku netto banku za rok 2019 w kwocie 1 685 057 618,28 zł, tj. ok. 75 proc. zysku netto banku za rok 2019, pozostawia się niepodzieloną"

- czytamy w raporcie.

Zobacz wideo "Wakacje kredytowe" z powodu koronawirusa. Komu pomogą banki?

W 2019 roku bank wypłacił dywidendę za rok 2018 w kwocie 6,6 zł na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 6,6 proc.

Bank miał 2 165,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 roku w porównaniu z 2 287,16 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 2 247,47 mln zł wobec 2 310,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao zmieni radę nadzorczą. Wszyscy członkowie zrezygnowali ze swoich funkcji

Bank Pekao S.A. we wtorek 19 maja późnym wieczorem wydał komunikat giełdowy, w którym poinformował o rezygnacji wszystkich członków rady nadzorczej od 22 maja. Ich wspólna kadencja kończyła się w tym roku, ale pojawiły się wątpliwości w sprawie jej liczenia. Powodem zmian były więc "względy ostrożności".

Kadencja wszystkich członków, tj. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Janasa, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Joanny Dynysiuk oraz Pana Stanisława Ryszarda Kaczoruka, Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Pawła Stopczyńskiego, jak też członków Rady Nadzorczej Pani Sabiny Bigos-Jaworowskiej, Pani Justyna Głębikowskiej-Michalak, Pana Michała Kaszyńskiego oraz Pana Mariana Majcher kończyła się w 2020 roku. Pojawiły się jednak nieścisłości w sposobie liczenia tego okresu, co było powodem tej decyzji.

Przyczyną rezygnacji były względy ostrożnościowe, tzn. pojawiające się w doktrynie prawa oraz orzecznictwie wątpliwości dotyczące okresu liczenia mandatu i kadencji członka rady nadzorczej, w szczególności rozumienia 'ostatniego pełnego roku pełnienia funkcji

- podano w komunikacie giełdowym na GPW. 

Więcej o: