dywidenda

Więcej o:

dywidenda

 • Komu i kiedy wypłacana jest dywidenda? Od czego zależy jej wysokość?

  Dywidenda, z języka łacińskiego to pieniądze, które inwestorzy otrzymują jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału spółce. Co należy o niej wiedzieć? Komu jest wypłacana dywidenda? Dywidenda wypłacana jest akcjonariuszom spółek kapitałowych w wysokości zatwierdzonej przez walne zgromadzenie

 • Dywidenda - co to takiego? Od czego zależy wypłata?

  Dywidenda, z języka łacińskiego dividendum (rzecz do podziału) to pieniądze, które inwestorzy otrzymują jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału spółce. Co należy o niej wiedzieć? Dywidenda - co to? Dywidenda wypłacana jest akcjonariuszom spółek kapitałowych w wysokości zatwierdzonej przez walne

 • PKO BP jednak wypłaci dywidendę?

  kredytową i prowadzić akwizycję. "Rzeczpospolita" przypomina, że jeszcze w grudniu ubiegłego roku rząd deklarował pozostawienie zysku w banku. Zysk całej grupy PKO BP w ubiegłym roku wyniósł 3,12 miliarda złotych. Sam bank zarobił 2,88 miliarda. W ostatnich latach na dywidendę przeznaczano od 40 do 48

 • Konsekwencje podatkowe wypłaty dywidendy w formie rzeczowej

  rozważa podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy rzeczowej. Statut skarżącej spółki przewiduje możliwość podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy w formie niepieniężnej. Wypłata dywidendy rzeczowej nastąpiłaby poprzez przekazanie na rzecz jedynego akcjonariusza - B, własności udziałów w spółce A. Wycena

 • Pekao: Akcjonariusze banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

  banku za rok 2019, pozostawia się niepodzieloną" - czytamy w raporcie. W 2019 roku bank wypłacił dywidendę za rok 2018 w kwocie 6,6 zł na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 6,6 proc. Bank miał 2 165,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 roku w

 • Jeśli nie będzie przejęcia, to w PKO BP będzie dywidenda

  Na kapitał zapasowy przeznaczono w takiej sytuacji 50 mln zł, a na kapitał rezerwowy - 7,15 mln zł. W uchwale nie wymieniono z nazwy BZ WBK, ale minister skarbu Aleksander Grad zapowiadał wcześniej, że dywidenda z PKO BP będzie zależała od starań tego banku o przejęcie 70,4% akcji BZ WBK

 • Bank PKO BP chce wypłacić miliard złotych dywidendy

  Rekomendacja ta zostanie jeszcze rozpatrzona i zaopiniowana przez radę nadzorczą banku. Na początku marca prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło mówił, że bank chce przeznaczyć na dywidendę 40% zysku za 2009 rok. Podkreślał wówczas, że zarząd opiera się na zapisie w prospekcie emisyjnym