Jedziesz na grzyby? Sprawdź, za co można dostać mandat

Rozpoczął się sezon na grzyby. Polskie prawo jest dość liberalne w tej materii, ale wciąż trzeba być ostrożnym. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą mandaty od 20 do 500 zł. Sprawdź, czego nie można robić na grzybach.

Grzybobranie jest w Polsce wyjątkowo popularne w sezonie letnio-jesiennym. Świadczą o tym statystyki GUS, które przywołuje WP wg, których w samym 2017 roku do skupów trafiło 3,8 mln kilogramów grzybów. A to jedynie wierzchołek góry lodowej, bo w dużej mierze Polacy grzyby pozyskują sami. Tak szeroka skala grzybobrania jest możliwa dzięki liberalnemu prawu w Polsce. W Niemczech, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii można zebrać zaledwie 2 kg grzybów na głowę. Z kolei w Belgii czy Holandii w ogóle nie można ich zbierać. 

Na tle tych krajów Polska wydaje się rajem dla grzybiarzy. W naszym kraju jednak są ograniczenia, a za ich łamanie wystawiane są mandaty w wysokości od 20 do 500 zł. Karać może policja oraz Straż Leśna i nie jest to wcale rzadko spotykana praktyka. W 2018 roku uzbierano z tego tytułu 100 tys. złotych, informuje Money.pl

Zobacz wideo Te grzyby wyglądają na jadalne, ale mogą tylko zaszkodzić

Za co można dostać mandat na grzybach?

Lasy Państwowe co roku przypominają, czego nie można robić na grzybach. Mandaty grożą za zbieranie chronionych gatunków, których w Polsce są 232. Ponadto nie wszędzie można udać się na grzybobranie. Nie można zbierać na uprawach do 4 m wysokości, w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych, w ostojach zwierzyny. Ponadto zabronione jest grzybobranie w rezerwatach i parkach narodowych, a rygorystycznie należy przestrzegać zakazu wstępu na tereny wojskowe. Grzybów nie można też, siłą rzeczy zbierać tam, gdzie obowiązuje zakaz wstępu. Jeśli nie opuścimy lasu, pola ogrodu, pastwiska, łąki czy grobli na żądanie uprawnionej do tego osoby, narażamy się na naganę lub mandat do 500 zł. 

Mandat od 20 do 500 zł grozi także za:

  • wjazd do lasu i parkowanie w niedozwolonych miejscach; brak szlabanu nie oznacza, że można wjechać do lasu;
  • zaśmiecania lasu;
  • płoszenie i zabijanie dzikich zwierząt, niszczenia lęgów i ptasich mrowisk;
  • wypalanie roślinności;
  • celowe niszczenie lasu;
  • wypalanie roślinności, uszkadzanie drzew i krzewów.

Mandat można dostać także za niszczenie grzybów oraz ich grzybni, czego powinien unikać każdy grzybiarz nie tylko ze względu na kary. W ten sposób utrudnia się lub najczęściej w ogóle uniemożliwia odrośnięcie grzybów. 

Więcej o: