Zarobki w policji - jak kształtują się wynagrodzenia funkcjonariuszy po podwyżkach w 2020 roku?

Podwyżki zarobków w policji były wynikiem protestów służb mundurowych. W 2018 roku zakończyły się one podpisaniem porozumienia z MSWiA, na mocy którego pensje policyjne oraz wojskowe wzrosły. Ile obecnie zarabia się w policji?

Od 2020 roku funkcjonariusze policji mogą zarobić więcej - wszystko dzięki protestom przedstawicieli tych służb z 2018 roku. Pod koniec marca 2020 roku MSWiA w końcu wydało rozporządzenie, na mocy którego nastąpił wzrost wynagrodzeń dla mundurowych. 

Zarobki policjanta - ile zarabia się w policji? Co składa się na wynagrodzenie funkcjonariusza?

Zarobki policjanta są wynikiem kilku składowych, które ostatecznie stanowią o wynagrodzeniu funkcjonariusza. Co zatem składa się na pensję pracowników służb mundurowych?

 • wynagrodzenie zasadnicze - uzależnione od stopnia zaszeregowania,
 • dodatek stażowy,
 • dodatek służbowy/funkcyjny,
 • dodatek za stopień.

Ponadto funkcjonariusze policji mogą liczyć na:

 • mundurówkę - dodatek na zakup nowego umundurowania,
 • tzw. "trzynastkę",
 • świadczenia socjalne.

Dodatki w policji - nowy, dwustopniowy system motywacyjny

Dwustopniowy system motywacyjny, jako nowy dodatek w policji to rozwiązanie, jakie przyjął Sejm w ustawie o wsparciu służb mundurowych. Na mocy tych regulacji funkcjonariusz policji uzyska dodatek motywacyjny, jeśli zdecyduje się pozostać w służbie, zamiast odejść na emeryturę. Będzie on niejako przyznawany zamiast emerytury i wypłacany co miesiąc do pensji.

Po 25 latach pracy funkcjonariusz otrzyma dodatkowo 1 500 zł miesięcznie, a osoba która przepracowała 28 lat i 6 m-cy - 2 500 zł brutto. Rząd ma nadzieję, że tego rodzaju propozycja pozwoli na zatrzymanie funkcjonariuszy przy pełnieniu służby. Rozwiązanie to podoba się również związkom zawodowym policji. Zdaniem Artura Garbacza z NSZZ Policjantów:

Lepiej jest zatrzymać funkcjonariusza i dać mu to 1,5 tys. czy 2,5 tys. zł brutto miesięcznie, niż wypłacać mu 2 tys. czy 3 tys. zł emerytury, a w jego miejsce zatrudnić młodego policjanta, którego i tak trzeba wyszkolić, uzbroić, wyposażyć. To kosztuje. Każdy policjant, który będzie się czuł na siłach z pewnością skorzysta z tego, by dłużej pracować i pobierać dodatki

- powiedział. Jak się jednak okazuje dodatek motywacyjny dla policjantów to nie wszystko. Służbom mundurowym będzie przysługiwać również:

 • zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną - jeśli prowadzone postępowanie karne przeciwko funkcjonariuszowi zakończy się jego uniewinnieniem lub zostanie umorzone,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • ekwiwalent dodatkowy: za wiek, staż i trudne warunki służby.

Grupy zaszeregowania i zarobki w policji po podwyżkach

Choć w policji grupa zaszeregowania odgrywa znaczącą rolę, jeśli chodzi o zarobki, to w 2019 roku ich pensje wzrosły średnio 655 zł brutto. Od 2020 roku wynagrodzenia policjantów poszły w górę o 500 zł w stosunku do poprzedniego roku i to bez względu na miejsce "w szeregu". Jakie grupy zaszeregowania funkcjonują w policji i jakie są zarobki netto na poszczególnych stanowiskach. Podzieleni są oni na dziewięć grup:

 • kursanci (przebywający na stacjonarnym szkoleniu podstawowym) - 2 806 zł plus zakwaterowanie i wyżywienie na czas odbywania kursu,
 • policjanci - 3 875 zł,
 • referenci - 4 250 zł,
 • dzielnicowy i kontroler ruchu - 4 522 zł,
 • detektyw lub asystent - 4 785 zł,
 • dyżurni i specjaliści - 5 272 zł,
 • referenci oraz zastępcy naczelników wydziałów- 5 395 - 5 759 zł,
 • stanowiska wykonawcze: komendant powiatowy (8 350 zł), wojewódzki (10 784 zł), zastępca komendanta głównego (14 032 zł), Komendant Główny Policji (16 474 zł).

Zarobki policjantów publikowane są także na stronie głównej policji. Ostatnie dane pochodzą jednak z 2019 roku. 

Stopnie w policji a zarobki - czy opłaca się pracować w służbach mundurowych?

Chociaż zarobki w policji wzrastają wraz ze wzrostem osiąganych stopni, trzeba pamiętać o tym, że struktura tej służby jest ściśle określona i usystematyzowana, a przede wszystkim hierarchiczna. Awanse na poszczególne stanowiska mogą trwać od dwóch do czterech lat. Aby wstąpić do służby mundurowej, trzeba dodatkowo spełnić konkretne wymagania: nie być karanym, mieć nieposzlakowaną opinię, mieć co najmniej średnie wykształcenie czy cechować się odpowiednią zdolnością psychiczną. Poza tym należy przejść wielostopniowy etap rekrutacyjny wskazujący na wiedzę, sprawność fizyczną oraz kondycję psychiczną kandydata.

Ile zarabia policjant kryminalny?

Zarobki osoby na stanowisku policjanta służby kryminalnej, mającego wykształcenie średnie bądź wyższe (niekonieczne w tym zawodzie chociaż pożądane), oscylują między 2 600 a 5 600 zł brutto. Będzie ono różne w zależności od:

 • rodzaju umowy
 • lokalizacji miejsca pracy - zdecydowanie najwięcej na tym stanowisku zarabia się na Mazowszu.

Zarobki w wojsku a policja - nie wszystkie służby mundurowe zarabiają tyle samo

Pracownik służb mundurowych otrzymuje więcej pieniędzy z wynagrodzenia brutto, niż przeciętny pracownik etatowy. Dlaczego? Co działa na korzyść zarobków policjanta czy wojskowego?

 • nie odprowadzają składek na ubezpieczenie społeczne - żołnierze otrzymują emerytury z Ministerstwa Obrony Narodowej, a policjanci z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • z ich pensji brutto odliczane są jedynie: składka zdrowotna oraz podatek dochodowy;
 • otrzymują liczne dodatki, m.in. służbowy, stażowy, za stopień czy udział w misjach zagranicznych, świadczenia socjalne, a w przypadku żołnierzy również "mieszkaniówkę";
 • mogą liczyć na wcześniejsze emerytury.

Więcej o zarobkach i pracy w wojsku w artykule: "Praca w wojsku: wymagania, zarobki, przywileje. Jak dostać się do armii?".

Zobacz wideo Lubuska Policja pokazuje niebezpieczne zachowania kierowców z ostatniego roku
Więcej o: