Salmonella w mielonej papryce. GIS wycofuje partię przypraw

GIS poinformował o wycofaniu jednej partii produktu pod nazwą Papryka słodka mielona, 20 g firmy Carum. W przyprawie wykryto bakterie Salmonella.

"W wyniku kontroli urzędowej w zakładzie produkcyjnym CARUM Sp. J. i pobrania próbek do badań laboratoryjnych stwierdzono obecność Salmonella z grupy BO w dwóch z pięciu badanych próbek papryki słodkiej mielonej w opakowaniach 20 g oraz w jednej z pięciu badanych próbek papryki słodkiej w opakowaniach 25 kg, z której wyprodukowano ww. paprykę słodką mieloną" - poinformował GIS w komunikacie.

Papryka słodka może być dodawana do produktów spożywczych spożywanych bez obróbki termicznej. Pałeczki Salmonella mogą przeżyć nawet po długotrwałym przechowywaniu suchego produktu, a po spożyciu przez człowieka zanieczyszczonej żywności wywołać zatrucie pokarmowe.

Salmonella w papryce słodkiej firmy Carum

GIS podał szczegóły dotyczące wycofanego produktu:

  • Produkt – Papryka słodka mielona. Masa netto 20g
  • Najlepiej spożyć przed końcem:/ Nr partii: 10 2021/1143
  • Kraj pochodzenia: HISZPANIA
  • Producent: CARUM Sp. J. ul. Ogrodowa 42, 42-231 Cykarzew Północny

Opublikowane zostało również zdjęcie opakowania:

Opakowanie papryki wycofanej w związku z wykryciem bakterii SalmonellaOpakowanie papryki wycofanej w związku z wykryciem bakterii Salmonella Fot. GIS

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca konsumentom, by ci nie spożywali wskazanej w komunikacie partii papryki słodkiej mielonej. W szczególności by nie robili tego bez obróbki cieplnej.

"Firma CARUM zabezpieczyła pozostałą w magazynie ilość produktu konfekcjonowanego w opakowaniach po 20 g oraz w opakowaniach zbiorczych dostawcy. Ponadto firma CARUM wszczęła procedurę wycofywania produktu z obrotu handlowego" - podano także.

Salmonelloza. Czym grozi spożycie żywności zanieczyszczonej bakteriami Salmonella?

Choroby powodowane przez pałeczki Salmonella to salmonellozy, które dzieli się na durowe i jelitowe. Można zakazić się nimi poprzez:

  • spożycie żywności zanieczyszczonej bakteriami Salmonella,
  • spożycie produktów żywnościowych pochodzących od zwierząt zakażonych (mięso, jaja, mleko),
  • używanie skażonego sprzętu kuchennego, maszyn do produkcji żywności.

W szczególnych warunkach (szpitale, domy opieki) zakażenie może się szerzyć drogą bezpośredniego kontaktu lub drogą powietrzną, podaje GIS

Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie od 6 godzin do 3-7 dni od momentu kontaktu z czynnikiem zakaźnym i są to: bóle brzucha, gorączka, biegunka, odwodnienie, nudności, wymioty. Niekiedy może rozwinąć się zakażenie układowe o cięższym przebiegu, tzw. postać pozajelitowa, szczególnie u małych dzieci, osób w podeszłym wieku lub z obniżoną odpornością. Obserwuje się wówczas powstawanie ropni, zapalenie dróg żółciowych, płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, stawów, szpiku kostnego, kości oraz posocznicę. 

Więcej o: