Nadchodzi kryzys? Komitet Stabilności Finansowej ostrzega: banki mogą ograniczać kredyty

- Pojawia się ryzyko nadmiernego ograniczenia akcji kredytowej poprzez ograniczenie dostępności kredytu w gospodarce - czytamy we wrześniowej analizie Komitetu Stabilności Finansowej. Powodem jest przede wszystkim pandemia koronawirusa.

Pandemia koronawirusa przyniosła poważny kryzys finansowy. Eksperci wskazują, że jesienią bieżącego roku możemy być świadkami fali zwolnień. O negatywnych skutkach epidemii w sektorze kredytowym donosi także Komitet Stabilności Finansowej, organ nadzoru makroostrożnościowego, w którego skład wchodzą m.in. prezes NBP Adam Glapiński i Minister Finansów Tadeusz Kościński. 

Komitet Stabilności Finansowej ostrzega przed ograniczeniami kredytowymi 

"W obecnych uwarunkowaniach - silnego spowolnienia gospodarczego w Polskiej i światowej gospodarce, napięć na rynkach finansowych oraz wzrostu ryzyka kredytowego - ryzyko nadmiernej akcji kredytowej jest bardzo niskie" - czytamy w opracowaniu. Jego autorzy zwracają uwagę, że w miejsce tego zjawiska pojawiło się ryzyko nadmiernego ograniczenia akcji kredytowej poprzez ograniczenie dostępności kredytu w gospodarce.

Komitet podkreśla, że skutkiem pandemii COVID-19 jest bardzo silny spadek popytu, co oddziałuje na całą gospodarkę. Brak popytu w niektórych branżach skutkuje załamaniem przychodów części przedsiębiorstw. Wpływ na to miało zamrożenie gospodarki, a w konsekwencji uszczuplenie dochodów gospodarstw domowych. Autorzy opracowania nie są optymistyczni w prognozach na kolejne miesiące. Jak czytamy, w raporcie, "wobec utrzymującej się niepewności dotyczącej pojawienia się kolejnych fal epidemii, oczekuje się, że proces odbudowy popytu będzie ograniczony".

Zobacz wideo Kryzys uderzy w banki? „Na koniec to my za to zapłacimy”

ZBP również ostrzega przed kredytową zapaścią 

Przed zjawiskiem zapaści kredytowej (z ang. "credit crunch") ostrzegał również Związek Banków Polskich. W czasie kryzysu w 2008 roku spowodowało ono, że PKB Polski zmalało o 1 pkt proc. ZBP zwróciło uwagę, że poza negatywnym wpływem pandemii koronawirusa sektor bankowy został obciążony w ostatnim czasie dodatkowymi opłatami, co również wywarło wpływ na ich politykę. W 2019 roku banki zapłaciły łącznie niespełna 10 mld zł z tytułu podatków do budżetu państwa.

Z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że sektor bankowy zmaga się z poważnym problemami.  Z danych za styczeń - sierpień 2020 wynika, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zyski spadły o 46,8 proc. 

Więcej o: