Ważne zmiany w emeryturach od 1 grudnia. ZUS ustala nowe limity

Od 1 grudnia obowiązywać będą nowe limity dla osób dorabiających na emeryturze. Pracujący emeryci i renciści będą mogli bez konsekwencji zarobić 101 zł więcej niż dotychczas. Jak kształtują się nowe limity? Kogo nie obowiązują?

Zgodnie z przepisami pobierający świadczenia emerytalne mogą dorabiać. Jednak osoby będące na wcześniejszej emeryturze (kobiety poniżej 60. roku życia, mężczyźni poniżej 65. roku życia oraz renciści) muszą pamiętać o tym, aby zmieścić się w podanych przez ZUS limitach.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 55

Emerytury. Ważne zmiany. ZUS ustala nowe limity dla dorabiających 

Od 1 grudnia ZUS podwyższa limity zarobków, po których świadczenia zostają obniżone bądź wstrzymane. Będą one obowiązywać przez trzy miesiące. 1 marca 2021 ZUS ustali nowe kwoty na podstawie średniej krajowej

Jarosław Kaczyński i Mariusz KamińskiAtomowa broń rządu. Fiskus i służby z dostępem do informacji o kontach

Zgodnie z nowymi widełkami emeryci będą mogli dorobić o 101 zł brutto więcej niż dotychczasowo. Obecnie limit ten wynosi 3517,20 zł miesięcznie brutto. Od 1 grudnia zarobki świadczeniobiorcy nie będą mogły być wyższe niż 3618,30 zł brutto. W sytuacji gdy emeryt przekroczy ten próg, ZUS podejmie decyzję o pomniejszeniu świadczenia. Wysokość kwoty to różnica osiągniętego przychodu od podanego powyżej limitu. 

Do zawieszenia świadczenia dojdzie natomiast w sytuacji, gdy dorabiający świadczeniobiorca przekroczy kwotę 6719,70 zł. Obecnie limit ten wynosi 6531,90. 

Warszawa nocąPolskie miasta ogarnie ciemność. Samorządy wyłączą światła na znak protestu

Ważne zmiany w emeryturach. Kogo nie obowiązują powyższe limity? 

ZUS przypomina, że powyższe limity nie dotyczą osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Dodatkowo brak obostrzeń dotyczy pobierających rentę dla inwalidów wojennych, których niezdolność do pracy wynika ze służby wojskowej. Analogiczna sytuacja dotyczy osób uprawnionych do wojskowej renty po żołnierzu, który zmarł w związku ze służbą wojskową. Do powyższych limitów nie muszą się także stosować świadczeniobiorcy pobierający rentę rodzinną, jeśli jej kwota jest wyższa niż ich emerytura. 

Więcej o: