Premie w budżetówce wstrzymane. Rząd blokuje budżet na 2020 rok, żeby zebrać na szczepionkę

Rząd blokuje wydatki budżetowe na 2020 rok. Oznacza to m.in. wstrzymanie premii i bonusów świątecznych dla pracowników administracji publicznej. Pieniądze mają zostać przeznaczone na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Możliwe jest przesunięcie środków budżetowych na przyszły rok.

Minister finansów Tadeusz Kościński został wyznaczony przez premiera Mateusza Morawieckiego do zabezpieczenia dodatkowych środków na walkę z koronawirusem.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 1842) w celu przeciwdziałania COVID-19, Prezes Rady Ministrów podjął w dniu 26 listopada 2020 r. decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków budżetu państwa na 2020 r.(...)

- czytamy w liście wysłanym przez Kościńskiego do poszczególnych resortów.

Świąteczne premier w budżetówce wstrzymane

Blokada budżetu oznacza, że pracownicy administracji państwowej nie dostaną świątecznych premii. W liście bowiem wyszczególniono, że wstrzymane zostaną planowane wydatki na:

  • wynagrodzenia osobowe,
  • uposażenia,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  • nagrody roczne.

Minister finansów zwrócił się ponadto z prośbą, aby wydatki zgłoszone do projektu, dotyczyły przede wszystkim wydatków inwestycyjnych, prorozwojowych oraz wspierających gospodarkę. Blokada dotyczy środków z niezrealizowanych planów wydatków na wynagrodzenia i uposażenia, za okres styczeń-październik 2020 r. oraz analiz wydatków ostatnich dwóch miesięcy roku. 

Rząd przewidział także możliwość przeniesienia na przyszły rok (do 30 listopada 2021 r.) wydatków zaplanowanych na 2020 r., ale niezrealizowanych wskutek COVID-19. Można to wprowadzić na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, do czego podstawę prawną dają ustawa z dn. 7 październiak 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747).

Zobacz wideo Europejski Fundusz Odbudowy bez Polski i Węgier? „Bardzo prawdopodobne”

Rząd zbiera pieniądze na szczepionkę

Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzeniania się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Konieczne jest zapewnienie środków na zakup szczepionki oraz przeprowadzenie procesu szczepień

- napisał Kościński w liście. Dodał także, że rząd ciągle wspiera przedsiębiorców dotkniętych przez obostrzenia. 

Sytuacja wydaje się napięta, a pismo o cięciach może przeważyć szalę goryczy, szczególnie w obliczu kolejnych 2 mld zł dla TVP. Środowisko sędziowskie zastanawia się nad protestem, donosi Onet. 

Więcej o: