Maseczki w pracy jednak nieobowiązkowe? Rząd planuje kolejną zmianę rozporządzenia

Od 28 listopada zmieniły się zasady dotyczące zakrywania ust i nosa. W pracy maseczkę trzeba nosić, jeżeli w miejscu, w którym przebywamy jest więcej osób. Rząd szykuje jednak zmianę rozporządzenia.

Jak podaje rmf24.pl, rząd planuje wprowadzić zasadę, według której maseczki ochronne pozostaną obowiązkowe w miejscu pracy, ale przełożony będzie miał prawo znieść ten rygor. 

Zobacz wideo Europejski Fundusz Odbudowy bez Polski i Węgier? „Bardzo prawdopodobne”

Zwolnienie załogi z obowiązku noszenia maseczek ma obowiązywać tylko tych pracowników, którzy nie mają kontaktu z klientami bądź osobami spoza firmy. 

Maseczki obowiązkowe od 28 listopada. Kto w pracy nie musi ich nosić?

Nowe przepisy dotyczące noszenia maseczek w miejscu w pracy zostały wprowadzone od 28 listopada. Obowiązek dotyczy pracowników, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, niezależnie od innych czynników. Maseczkę należy nosić zarówno w biurze (mimo zachowania dystansu 1,5 metra), jak i na stołówce. 

Zgodnie z przepisami istnieją profesje, które są zwolnione z przestrzegania obostrzenia. Należą do nich:

  • osoby kierujące środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli w pojeździe zapewniono oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;
  • osoby kierujące statkiem oraz przebywające w kabinie pilotów na statku powietrznym
  • kierowcy wykonujący przewozy drogowe w załodze;
  • personel lotniczy przebywający w kabinie pilota
  • osoby sprawujące kult religijny podczas jego sprawowania;
  • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
  • osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
  • sędzia, trener sędziego, trener oraz osoba uprawiająca sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych
Więcej o: