Powrót z zagranicy na święta. Kogo czeka kwarantanna?

Kwarantanna w Polsce po powrocie z zagranicy obowiązywała podczas pierwszej fali koronawirusa w Polsce. Jak to wygląda teraz? Czy wracając na święta Bożego Narodzenia do kraju trzeba poddać się kwarantannie? Poniżej znajdują się wszystkie wymagane informacje.

28 listopada w życie weszły nowe przepisy w ramach rozporządzenia, w którym zawarte są regulacje dotyczące kwarantanny w Polsce po przyjeździe z zagranicy. Będą one obowiązywać do 27 grudnia.

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. Kolejne bariery przekraczane

Koronawirus w Polsce wciąż daje o sobie znać. W listopadzie Ministerstwo Zdrowia informowało o najwyższych od początku epidemii dobowych przyrostach liczby nowych przypadków, sięgającym niemal 28 tysięcy. 2 grudnia z kolei została przekroczona bariera miliona potwierdzonych przypadków.

Choć obecnie nowych zakażeń jest znacznie mniej, w dalszym ciągu niepokojąca wyglądają statystyki dotyczące zgonów z powodu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. 4 grudnia bilans przekroczył 19 tysięcy ofiar, natomiast w okresie ostatnich dwóch tygodni średnia osób, które w ciągu każdych 24 godzin przegrały walkę z COVID-19 wynosi 483.

Kwarantanna w Polsce po powrocie z zagranicy. Jak brzmią przepisy w tej sprawie?

Obecna sytuacja epidemiologiczna nie spowodowała wprowadzania przez zespół premiera zmian w kontekście podróżowania. Granicę naszego kraju wciąż mogą przekraczać obywatele Unii Europejskiej, a do tego nie muszą odbywać kwarantanny lub posiadać negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Kwarantannie poddane są jednak osoby, które przekraczają granicę Polski stanowiącą granicę Unii Europejskiej. Chodzi zarówno o granice lądowe, jak i na przykład morskie. Oznacza to, że osoby przyjeżdżające do kraju ze Stanów Zjednoczonych czy Turcji są zmuszone do poddania się izolacji. Od tej zasady również wprowadzone są wyjątki.

Lista wyjątków w sprawie braku konieczności odbywania kwarantanny po przyjeździe do Polski dotyczy następujących osób:

  • obywatele Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Czechy, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania) oraz ich małżonkowie i dzieci,
  • uczniowie, którzy uczą się w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granice w celu dalszej nauki, a także studenci i doktoranci, którzy kształcą się w Polsce lub prowadzą w tym kraju działalność naukową,
  • obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski (lub pozostają pod stałą opieką obywateli Polski),
  • osoby, które wykonują zawód medyczny i uzyskały kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Polski i przekraczają granicę w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski,
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu.
Zobacz wideo Rząd przedstawił szczegóły logistyczne dotyczące szczepień na koronawirusa
Więcej o: