Powrót z zagranicy na święta. Kogo czeka kwarantanna?

Kwarantanna w Polsce po powrocie z zagranicy obowiązywała podczas pierwszej fali koronawirusa w Polsce. Jak to wygląda teraz? Czy wracając na święta Bożego Narodzenia do kraju trzeba poddać się kwarantannie? Poniżej znajdują się wszystkie wymagane informacje.

28 listopada w życie weszły nowe przepisy w ramach rozporządzenia, w którym zawarte są regulacje dotyczące kwarantanny w Polsce po przyjeździe z zagranicy. Będą one obowiązywać do 27 grudnia.

Koronawirus Koronawirus w Polsce. 531 zgonów z powodu COVID-19 w ciągu doby

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. Kolejne bariery przekraczane

Koronawirus w Polsce wciąż daje o sobie znać. W listopadzie Ministerstwo Zdrowia informowało o najwyższych od początku epidemii dobowych przyrostach liczby nowych przypadków, sięgającym niemal 28 tysięcy. 2 grudnia z kolei została przekroczona bariera miliona potwierdzonych przypadków.

Choć obecnie nowych zakażeń jest znacznie mniej, w dalszym ciągu niepokojąca wyglądają statystyki dotyczące zgonów z powodu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. 4 grudnia bilans przekroczył 19 tysięcy ofiar, natomiast w okresie ostatnich dwóch tygodni średnia osób, które w ciągu każdych 24 godzin przegrały walkę z COVID-19 wynosi 483.

Kwarantanna w Polsce po powrocie z zagranicy. Jak brzmią przepisy w tej sprawie?

Obecna sytuacja epidemiologiczna nie spowodowała wprowadzania przez zespół premiera zmian w kontekście podróżowania. Granicę naszego kraju wciąż mogą przekraczać obywatele Unii Europejskiej, a do tego nie muszą odbywać kwarantanny lub posiadać negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Kwarantannie poddane są jednak osoby, które przekraczają granicę Polski stanowiącą granicę Unii Europejskiej. Chodzi zarówno o granice lądowe, jak i na przykład morskie. Oznacza to, że osoby przyjeżdżające do kraju ze Stanów Zjednoczonych czy Turcji są zmuszone do poddania się izolacji. Od tej zasady również wprowadzone są wyjątki.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało statystyki dotyczące nowych przypadków i zgonów związanych z koronawirusem (zdjęcie ilustracyjne wykonane w laboratorium RCKiK w Lublinie) Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia: Mamy 13 239 nowych przypadków zakażeń

Lista wyjątków w sprawie braku konieczności odbywania kwarantanny po przyjeździe do Polski dotyczy następujących osób:

  • obywatele Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Czechy, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania) oraz ich małżonkowie i dzieci,
  • uczniowie, którzy uczą się w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granice w celu dalszej nauki, a także studenci i doktoranci, którzy kształcą się w Polsce lub prowadzą w tym kraju działalność naukową,
  • obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski (lub pozostają pod stałą opieką obywateli Polski),
  • osoby, które wykonują zawód medyczny i uzyskały kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Polski i przekraczają granicę w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski,
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu.
Zobacz wideo Rząd przedstawił szczegóły logistyczne dotyczące szczepień na koronawirusa
Więcej o: