Podatek od posiadania psa. Niemcy płacą 1,2 mld zł rocznie. W Polsce stawki również w górę. Ile wynoszą?

W 2021 roku wzrośnie maksymalny próg podatku od posiadania psa. Właściciele psów będą zobowiązani uiścić opłaty do 30 kwietnia 2021 r. Ile wyniosą stawki w tym roku? Kto jest z zwolniony z podatku?

Podatek od posiadania psa został zapisany w art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Decyzję o wprowadzeniu opłaty podejmuje rada gminy bądź miasta. W 2021 roku wzrośnie natomiast maksymalna stawka podatku.

Podatek od psa. Ile wyniosą stawki w 2021 roku? 

Podatek od posiadania psa wyniesie w 2021 r. maksymalnie 130,30 zł rocznie. To wzrost o prawie pięć złotych wobec 2020 roku, kiedy opłata wynosiła 125,40 zł. Podatek należy uiścić do 30 kwietnia 2021 roku. Jeśli zwierzę urodziło się w pierwszej połowie roku, to trzeba zapłacić pełną stawkę, natomiast w przypadku narodzin w drugiej połowie, opłata wynosi 50 proc. stawki rocznej.

Na stronie rządowej czytamy, że "każda gmina sama ustala wysokość opłaty, na przykład zależnie od wielkości i rasy psa". W związku z tym rzadko posiadacze psów muszą opłacać maksymalną stawkę.  Podatek od psa obowiązuje m.in. w Krakowie i Szczecinie, gdzie stawki wynoszą 40-50 zł rocznie. Informację na temat tego, czy w danej gminie została wprowadzona danina, znajdziemy na stronie internetowej bądź na tablicy ogłoszeń.

Zobacz wideo Szpital Bródnowski ma sposób, aby nie marnować szczepionek

Podatek od posiadania psa. Kto jest z niego zwolniony?

Z obowiązku uiszczania opłaty zwolnione są osoby posiadające psy w gminach, w których podatek nie został wprowadzony. W skali całego kraju z daniny zwolnione są następujące grupy: 

  • osoby w wieku powyżej 65 roku życia, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe (maks. jeden pies),
  • osoby z niepełnosprawnościami, posiadające psa asystującego,
  • osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności (maks. jeden pies),
  • płatnicy podatku rolnego (maks. dwa psy),
  • personel przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych. 

Podatek od psa również w Niemczech. Z roku na rok coraz większe przychody 

Podatek od posiadania psa obowiązuje nie tylko w Polsce. Podobną daninę trzeba uiszczać również w Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów podatek z roku na roku przynosi coraz większe zyski do budżetu. Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden poinformował, że od stycznia do września 2020 roku wpłacono do urzędów 331 milionów euro z tytułu podatku od psów. W 2019 roku miasta i gminy odnotowały łącznie 370 mln euro przychodów z tego tytułu.

Więcej o: