Umowa zlecenie dla studenta - sprawdź, co musisz wiedzieć

Umowa zlecenie - co oznacza dla studenta? Czy trzeba odprowadzać składki i jak wygląda kwestia zwolnienia lekarskiego lub PIT? Odpowiedzi na te często wyszukiwane pytania znajdziesz poniżej.

Umowa zlecenie to jedna z najpopularniejszych form zatrudniania studentów. Zatrudnienie na umowę zlecenie dla osoby uczącej się oznacza duże oszczędności po stronie firmy oraz korzyści dla osób, które jeszcze się uczą. Jakie warunki trzeba spełnić i o czym należy pamiętać przy takiej formie zatrudnienia studenta?  

Zobacz wideo Pełne oskładkowanie umów zleceń już od stycznia 2022 roku?

Status studenta a umowa zlecenie

Status studenta określa ustawa o szkolnictwie wyższym, według której studentem można określić osobę, która kształci się w ramach studiów pierwszego czy drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Studentem jest się do momentu: 

  • złożenia ostatniego egzaminu zgodnie z planem studiów;
  • złożenia egzaminu dyplomowego;
  • zaliczenia ostatniej praktyki;
  • skreślenia z listy studentów.

Status studenta nie obowiązuje osób, które kształcą się dalej na studiach doktoranckich czy podyplomowych.

Umowa zlecenie dla studenta - jakie korzyści dla firmy? 

Podstawową korzyścią są oczywiście mniejsze koszty zatrudnienia. Co więcej, umowa zlecenie dla studenta oznacza mniejszą ilość dokumentacji oraz możliwość szybkiego zakończenia współpracy. Dla pracodawców liczy się też to, że studentom nie muszą płacić za urlop oraz czas choroby.

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie a składki ZUS

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zatrudnienie studenta na umowę zlecenie, nie musi odprowadzać za niego składki ubezpieczeniowej do ZUS. Należy jednak podkreślić, że to udogodnienie dotyczy tylko osób, które nie przekroczyły 26. roku życia. Po skończeniu 26 lat - pomimo posiadanego statusu studenta - potencjalny pracownik będzie objęty ubezpieczeniem na zasadach ogólnych i opłacanie składki do ZUS-u będzie już konieczne. Inaczej wygląda sytuacja, gdy taki student jest zatrudniony u innego przedsiębiorcy na podstawie umowę o pracę - w tym przypadku zwolnienie ze składek zostaje utrzymane. 

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie

Status studenta sprawia, że firma nie musi odprowadzać składek do ZUS-u, a to oznacza z kolei, że podczas choroby student nie może liczyć na zasiłek chorobowy. W tym przypadku więc tradycyjne L4 nie obowiązuje. Wolne w trakcie choroby jest oczywiście możliwe, ale zostanie potraktowane jako zwykła nieobecność. Warto pamiętać, że osoby, które się uczą i nie ukończyły 26. roku życia, mogą liczyć na ubezpieczenie od rodziców czy uczelni. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl. 

PIT i umowa zlecenie dla student - jak się rozliczyć? 

Pracownicy, którzy nie skończyli 26. roku życia nie płacą podatku (jest to tak zwana "ulga dla młodych")o ile kwota przychodu w skali roku nie przekroczy wartości 85 528 zł.

Starsi studenci zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie, z której otrzymują dochód, mają obowiązek dokonania rocznego rozliczenia podatkowego w formie odpowiedniego zeznania. Najczęściej będzie to PIT-37, w przypadku, gdy to pracodawca był płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy. Maksymalnie pod koniec lutego studenci powinni otrzymać od każdego pracodawcy stosowną informację na druku.

Postojowe i umowa zlecenie - co to oznacza i komu przysługuje 

Świadczenie postojowe jest rozwiązaniem, które zostało ujęte  w tzw. "tarczy antykryzysowej", która ma za zadanie wspierać osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie ma charakter jednorazowy i przysługuje na wniosek. Aby otrzymać tego typu świadczenie, student musi spełnić kilka warunków: 

  • umowa zlecenia powinna być zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.;
  • całość umowy lub jej część nie może być wykonywana w czasie przestoju;
  • w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychód z umowy cywilnoprawnej nie może przekroczyć trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (15 595,74 zł brutto za kwiecień i maj 2020 r. oraz 15 994,41 zł za czerwiec 2020 r.).
  • świadczenie przysługuje tylko studentom, którzy zamieszkują terytorium RP i są obywatelami Polski lub cudzoziemcami, którzy w kraju przebywają legalnie, a także jeśli są obywatelami państw członkowskich z prawem do pobytu na terytorium RP.  
Więcej o: