Co to jest przychód i czym różni się od dochodu? Co można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Przychód kojarzy się nam z prowadzoną działalnością gospodarczą i słusznie, bo wszelkie firmy uzyskują pewne kwoty - te jednak nie odzwierciedlają ich faktycznej sytuacji finansowej. Czym zatem jest przychód nie tylko w firmie, lecz również w sytuacji pracownika i czym rożni się on od dochodu?

Czym jest przychód i czym różni się od dochodu? Jakie koszty uzyskania przychodu ponoszą firmy? Te aspekty postaramy się wyjaśnić w poniższym artykule. 

Zobacz wideo Biznes od roku walczy z pandemią. Jakich rozwiązań szukają firmy?

Co to jest przychód? Krótka definicja

Przychód jest to łącza wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (czyli bez VAT) w danym okresie rozliczeniowym. Mówiąc prościej, to wszystkie środki pieniężne, jakie otrzymujesz od kogoś za wykonane usługi lub sprzedane produkty. Mogą być to zarówno środki, jakie klient płaci za zakupione od na ciebie towary, ale też na przykład środki, które płaci wynajmujący za pobyt w twoim mieszkaniu. Co więcej, przychody mogą być również majątkowe, czyli np. całość środków, jakie otrzymujesz jako zysk z obligacji, akcji czy wszelkich lokat bankowych.

Warto wiedzieć, jakie mogą być źródła przychodów, a te są ściśle określone prawnie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej wskazujemy kilka przykładów źródeł przychodów, których wpływy mogą pochodzić z:

 • umowy o pracę;
 • działalności gospodarczej;
 • działalności wykonywanej osobiście;
 • pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • nieruchomości - np. sprzedaży czy wynajmu mieszkania.

Co to jest przychód firmy?

Na przychód firmy składają się wszystkie wpływy, które są zyskiem - wartością, która zasila aktywnie budżet danego przedsiębiorstwa. Mogą one zatem wynikać zarówno z produkcji dóbr, świadczenia usług oraz wszelkich innych czynności, które wynikają z podstawowej działalności danej firmy.

Co do zasady, ustawa o rachunkowości wskazuje przedsiębiorcom trzy rodzaje przychodów. Są to mianowicie:

 1. Przychody ze sprzedaży - składa się na nie łączna wartość wszystkich produktów i usług, jakie udało się sprzedać w ramach działalności firmy.
 2. Przychody operacyjne - składa się na nie suma przychodów, jakie osiąga firma z zasadniczej działalności przedsiębiorstwa (ze sprzedaży towarów i usług), jak również mogą pochodzić z działalności pośredniej, czyli na przykład sprzedaży niepotrzebnych już środków trwałych, np. gdy dochodzi do sprzedaży maszyny, która jest własnością firmy.
 3. Przychody finansowe - składają się na nie wszystkie pieniądze, które zarabiane są w ramach, tzw. aktywów finansowych, czyli np. ze sprzedaży akcji danej firmy, dywidend, odsetek uzyskanych przez firmę z tytułu: lokat bankowych, udzielonych pożyczek, weksli obcych czy przeterminowanych należności.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Weź udział w loterii i wygraj samochód lub pieniądze Loteria Narodowego Spisu Powszechnego. Co można wygrać?

Koszty uzyskania przychodu - co to jest?

Wysokie koszty uzyskania przychodu wcale nie muszą wskazywać na wysoką kondycję finansową firmy. W rzeczywistości może się bowiem okazać, że mimo, iż masz wysokie obroty, spora część z nich musi zostać przeznaczona na pokrycie zaciągniętych zobowiązań. Jeśli zatem suma kosztów, jakie musisz ponieść, równa jest sumie przychodów, to okazuje się, że firma wcale nie zarabia. Wysokie koszty maja również swoje mocne strony, bowiem odliczając je od sumy przychodów - w ramach kosztów uzyskania przychodów - możesz skutecznie obniżyć należny do zapłaty podatek dochodowy. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć: 

 • zatrudnienie pracowników;
 • czynsz za wynajem biura czy hali produkcyjnej;
 • wyposażenie biura, zakup sprzętu czy oprogramowania;
 • wydatki związane z samochodem służbowym, czyli leasing, kredyt samochodowy, paliwo;
 • wyjazdy służbowe;
 • amortyzacja;
 • koszty materiałów;
 • odsetki od kredytu firmy;
 • usługi, które inne firmy świadczą na rzecz danego przedsiębiorstwa, np. księgowość, marketing czy IT. 

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę również na to, że koszty uzyskania przychodu to wydatki, które powinny się charakteryzować kilkoma podstawowymi cechami, czyli:

 1. Muszą mieć związek z prowadzona działalnością gospodarczą.
 2. Muszą być odpowiednio udokumentowane.
 3. Nie posiadają cech wydatków o charakterze osobistym dla przedsiębiorcy.
 4. Zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Czym różni się dochód od przychodu?

Mimo, iż potocznie często stosujemy nazwy "przychód" i "dochód" wymiennie, to musimy mieć świadomość, że w rzeczywistości sformułowania te nie są synonimami. Dlatego też warto wiedzieć, czym różnią się one między sobą. 

Dochód uzyskamy wówczas, gdy od przychodu odejmiemy koszty jego uzyskania. Dochód brutto będzie stanowił różnicę między dochodem, a kosztami jeszcze przed opodatkowaniem. Po zapłacie należnego podatku uzyskamy wartość dochodu netto. To właśnie dochód wskazuje na właściwą kondycję finansową naszej firmy.

. Różnice w dochodach w Polsce. Gdzie za sąsiada ma się bogacza?

Co to jest przychód pracownika?

Mając na myśli przychód, musimy pamiętać również o tym, że nie dotyczy on wyłącznie przedsiębiorcy, lecz także pracownika. Uwzględniając stosunek pracy, powinniśmy mieć świadomość, że także będziemy mówili o przychodzie - czyli wszelkiego rodzaju wypłatach pieniężnych oraz wartościach pieniężnych świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentach. Na przychód składa się:

 • wynagrodzenia zasadnicze;
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
 • różne dodatki czy nagrody;
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop;
 • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Więcej o: