PIT 2021. Do kiedy wypełnić i rozliczyć PIT? Kiedy mija termin składania deklaracji?

Obowiązek wypełnienia oraz złożenia PIT-u przed upływem wyznaczonego terminu ma każdy podatnik. Sprawdź, do kiedy należy wypełnić oraz rozliczyć PIT w 2021 roku. Pamiętaj - obecnie rozliczamy PIT za ubiegły, czyli 2020 rok.

Najczęściej wypełnianą deklaracją podatkowa w Polsce jest PIT-37. To właśnie do końca tego miesiąca należy złożyć uzupełniony PIT.

Zobacz wideo PIT 2020. Jak skorzystać z nowych ulg związanych z pandemią?

Do kiedy można składać rozliczenia PIT za 2020 rok?

Ostateczny termin wypełnienia i rozliczenia podatku PIT jest uzależniony od podmiotu składającego rozliczenie (tj. płatniczy lub podatnik PIT), jak również od rodzaju składanej informacji podatkowej - tutaj do wyboru jest kilka deklaracji, w tym: PIT-11, PIT-4R, PIT-16A, PIT-28, PIT-36, PIT-37.

Od 1 stycznia 2021 roku rozpoczął się okres składania rozliczeń rocznych podatku PIT za 2020 rok. Każdy, kto uzyskał jakiekolwiek dochody w 2020 r., ma obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Najdłuższy termin na złożenie rocznych deklaracji podatkowych, bo aż do 30 kwietnia 2021 roku mają podatnicy, którzy wypełniają: 

 • PIT-36 (działalność gospodarcza - skala podatkowa),
 • PIT-36L (działalność gospodarcza - podatek liniowy),
 • PIT-37 (pracownicy / samozatrudnienie),
 • PIT-38 (dochody giełdy, zbycia papierów wartościowych),
 • PIT-39 (zbycie nieruchomości).

W deklaracjach podatkowych można odliczyć również ulgi. Są to m.in.:

 • ulga na internet,
 • ulga na dziecko,
 • składki ZUS, zdrowotne, emerytalne (IKZE),
 • składki zdrowotne,
 • ulga dla krwiodawców,
 • darowizny na cele szlachetne bądź cele kultu religijnego,
 • ulgi rehabilitacyjna,
 • ulga dla młodych poniżej 26. roku życia,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej.

Z powodu epidemii koronawirusa do listy dodano dwie nowe ulgi: ulgę podatkowa od darowizny na walkę z COVID-19 oraz obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19 w 2020. Więcej informacji w sprawie ulg można znaleźć w artykule: "PIT. Są nowe ulgi podatkowe. Co można odliczyć?"

Więcej o: