Umowa o dzieło - podatek. Najważniejsze zasady i wysokość podatku

Umowa o dzieło - kto i w jaki sposób płacu podatek od takiej umowy. Sprawdź, o czym musi pamiętać pracodawca, a o czym pracownik.

Umowę o dzieło zawiera zlecający dzieło i ten, kto przyjmuje zlecenie na wykonanie dzieła. Prawo do wynagrodzenia pojawia się w momencie wykonania i oddania dzieła dla zleceniodawcy. A jak wygląda kwestia płacenia podatku na umowie o dzieło? Więcej na ten temat dowiesz się z tego artykułu. 

Umowa o dzieło - kto płaci podatek: pracodawca czy pracownik? 

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o dzieło skutkuje koniecznością opłacenia zaliczek na podatek dochodowy przez pracodawcę. To właśnie zatrudniający jest zobowiązany do opłaty podatku i do wypłacenia wynagrodzenia w terminie. 

Zobacz wideo Pełne oskładkowanie umów zleceń już od stycznia 2022 roku?

Kiedy płacimy podatek od umowy o dzieło? 

Podatek od umowy o dzieło opłacany jest w momencie, gdy zleceniobiorca wykona opisane w umowie dzieło i przekaże je zleceniodawcy. Przyjęcie dzieła skutkuje obowiązkiem wypłacenia wynagrodzenia, które jest pomniejszone o kwotę pobranej zaliczki na podatek dochodowy. 

Umowa o dzieło jaki podatek? Zależy od kwoty 

  • W przypadku, gdy kwota nie przekracza 200 zł brutto, stosuje się podatek zryczałtowany. Wówczas odlicza się podatek w wysokości 17 proc. z pominięciem kosztów uzyskania przychodu. 
  • Jaki podatek na umowie o dzieło trzeba zapłacić przy kwocie powyżej 200 zł brutto? Wówczas obowiązuje tzw. opodatkowanie na zasadach ogólnych, gdzie obowiązują dwie skale: 17 proc. dla dochodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł, oraz 32 proc. dla dochodów powyżej tej kwoty.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

W przypadku tradycyjnej umowy o dzieło stosuje się koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 proc. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w tym przypadku koszty uzyskania przychodu wynoszą 50 proc. Wysokość podatku oblicza się na podstawie połowy kwoty zarobionej przez zleceniobiorcę. 

Więcej o: