Umowa o dzieło - podatek. Najważniejsze zasady i wysokość podatku

Umowa o dzieło - kto i w jaki sposób płacu podatek od takiej umowy. Sprawdź, o czym musi pamiętać pracodawca, a o czym pracownik.

Umowę o dzieło zawiera zlecający dzieło i ten, kto przyjmuje zlecenie na wykonanie dzieła. Prawo do wynagrodzenia pojawia się w momencie wykonania i oddania dzieła dla zleceniodawcy. A jak wygląda kwestia płacenia podatku na umowie o dzieło? Więcej na ten temat dowiesz się z tego artykułu. 

Umowa o dzieło - kto płaci podatek: pracodawca czy pracownik? 

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o dzieło skutkuje koniecznością opłacenia zaliczek na podatek dochodowy przez pracodawcę. To właśnie zatrudniający jest zobowiązany do opłaty podatku i do wypłacenia wynagrodzenia w terminie. 

Zobacz wideo Pełne oskładkowanie umów zleceń już od stycznia 2022 roku?

Kiedy płacimy podatek od umowy o dzieło? 

Podatek od umowy o dzieło opłacany jest w momencie, gdy zleceniobiorca wykona opisane w umowie dzieło i przekaże je zleceniodawcy. Przyjęcie dzieła skutkuje obowiązkiem wypłacenia wynagrodzenia, które jest pomniejszone o kwotę pobranej zaliczki na podatek dochodowy. 

ZUS ZUS: Od 2021 r. trzeba będzie rejestrować umowy o dzieło

Umowa o dzieło jaki podatek? Zależy od kwoty 

  • W przypadku, gdy kwota nie przekracza 200 zł brutto, stosuje się podatek zryczałtowany. Wówczas odlicza się podatek w wysokości 17 proc. z pominięciem kosztów uzyskania przychodu. 
  • Jaki podatek na umowie o dzieło trzeba zapłacić przy kwocie powyżej 200 zł brutto? Wówczas obowiązuje tzw. opodatkowanie na zasadach ogólnych, gdzie obowiązują dwie skale: 17 proc. dla dochodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł, oraz 32 proc. dla dochodów powyżej tej kwoty.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

W przypadku tradycyjnej umowy o dzieło stosuje się koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 proc. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w tym przypadku koszty uzyskania przychodu wynoszą 50 proc. Wysokość podatku oblicza się na podstawie połowy kwoty zarobionej przez zleceniobiorcę. 

Stanisław Szwed Rząd nie zapomniał, dokręci śrubę na umowach zlecenia. Znamy termin zmian

Więcej o: