Ile wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych?

Ile wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych? Danina ta jest jedną z najważniejszych względem fiskusa. Opłacamy ją przy tym jako bezpośrednią, co wiąże się z koniecznością odpowiedniego wyliczenia jej wysokości.

Obciążenie podatkiem dochodowym PIT (Personal Incom Tax) dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych czy tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Co należy o nim wiedzieć? 

Podatek dochodowy od osób fizycznych: zatrudnienie na etacie a własna działalność gospodarcza

Pomimo tego, że przypominamy sobie o nim najczęściej wiosną - gdy trzeba złożyć deklarację PIT, to każdy zatrudniony lub prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. Różnica polega na tym, kto jest jego płatnikiem:

  • w przypadku osób zatrudnionych na etacie (na podstawie umowy o pracę) lub w ramach umów cywilnoprawnych - płatnikiem jest pracodawca;
  • dla emerytów i rencistów jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 
  • w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą obowiązuje zasada, że muszą one same zadbać o odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy.

Ile wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych? Dozwolone formy opodatkowania

O tym, ile wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych, decyduje ustawodawca. Od uchwalenia stosownej ustawy, jej przepisy zmieniały się już przeszło 300 razy, co świadczy o znaczeniu tego zagadnienia. Podatek od uzyskanego dochodu oblicza się na podstawie dwóch stawek podatku progresywnego: 17 proc. lub 32 proc. Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą mogą wybrać też 19-proc. podatek liniowy. W konkretnych przypadkach można też rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, który jest jednak odprowadzany od przychodu.

Podatek dochodowy: skala podatkowa i podatek liniowy

Ile wynosi podatek dochodowy na zasadach skali podatkowej? Należy zapamiętać, że podatek w wysokości 17 proc. płacimy wtedy, gdy podstawa opodatkowania to maksymalnie 85 528 zł. W przypadku, gdy nasz dochód przekracza tę kwotę, zaliczamy się do drugiego progu podatkowego i ponad tę kwotę płacimy już 32 proc. podatku. Po wprowadzeniu Nowego Polskiego Ładu kwota wolna od podatku wyniesie 30 tys. złotych, a drugi próg podatkowy zacznie się po przekroczeniu 120 tys. zł dochodu miesięcznie.

Poza opodatkowaniem na zasadach ogólnych, dopuszcza się też wybór innego rozwiązania. W przypadku podatku liniowego zapłacimy 19 proc. dochodu niezależnie od jego wysokości. Nie ma jednak w tym przypadku prawa do korzystania z kwoty wolnej od podatku. Sprawia to, że taka opcja jest kusząca przede wszystkim dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osiągających wysokie dochody.  

Podatek dochodowy. Ile wynosi kwota wolna od podatku?

Ile wynosi kwota wolna od podatku? Dla 2021 r. jej wysokość to maksymalnie 8000 zł. Właśnie taki limit ustalił pracodawca dla dochodu, od którego nie należy odprowadzać podatku. Jak już wspomniano - nie obowiązuje ona w przypadku podatku liniowego. Ma również charakter degresywny - im więcej zarabiamy, tym jest mniejsza. 

Ostatni raz kwota wolna od podatku została zwiększona w 2018 roku (wzrost z 6600 zł do 8000 zł). Wcześniej przez kilka lat wynosiła 3091 zł. Od 2022 roku kwota wolna od podatku ma natomiast wynieść 30 tys. złotych.

Zobacz wideo Kosiniak-Kamysz stawia warunki: 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, ale prawdziwe, a nie hocki-klocki

Ile wynosi procent z podatku dochodowego?

Od lat mamy prawo przekazać 1 proc. podatku dochodowego na cele związane z funkcjonowaniem organizacji pożytku publicznego. Jest to setna część naszego podatku, który zamiast do budżetu państwa, trafia na konto wybranej organizacji. Obliczenie jego wartości jest więc proste: trzeba tylko zaokrąglić tę sumę w dół do pełnych części dziesiętnych tak, żeby nie przekroczyła jednego proc. 

Więcej o: