Jak zapłacić podatek PIT w przypadku niedopłaty? Jak sprawdzić numer mikrorachunku podatkowego?

Jak zapłacić podatek PIT? W przypadku, gdy podatnik jest zobowiązany do samodzielnego uregulowania danej kwoty, może to zrobić w bardzo prosty sposób. Od 1 stycznia 2020 obowiązują bowiem indywidualne mikrorachunki podatkowe.

O tym, jak zapłacić PIT, decyduje ustawodawca. Najczęściej opłat dokonuje tego płatnik, którym jest pracodawca lub zleceniodawca. W przypadku osób prowadzących jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą to one same są zobowiązane do opłacania podatku - odpowiednie kwoty przelewają po każdym miesiącu lub kwartale. 

Zobacz wideo Zapłacimy wyższe podatki? „Jestem przekonany, że w rządzie się o tym myśli”

Jak zapłacić PIT? 

Pracodawcy lub zleceniodawcy opłacają podatki pracowników przez odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. Przychód i dochód są później wykazane na dokumencie PIT-11, który wystawia pracodawca. Można dzięki niemu sprawdzić to, czy mamy nadpłatę, czy też niedopłatę podatku dochodowego. 

Zapłata podatku PIT w przypadku niedopłaty. Kiedy może być konieczna?

Jak zapłacić podatek PIT, gdy doszło do niedopłaty? Tego rodzaju sytuacje mogą się zdarzyć. Choć zwykle powodują duże zdenerwowanie i gorączkowe poszukiwanie rozwiązania, to należy podejść do takiej sytuacji ze spokojem. Niedopłatę może powodować kilka przyczyn. Zapłata podatku PIT w celu wyrównania rachunku będzie konieczna choćby wtedy, gdy:

  • przekroczony został pierwszy próg podatkowy, a zaliczki naliczono według stawki przewidzianej dla niższych dochodów;
  • doszło do pomyłki w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy;
  • uzyskano dochody z kilku źródeł, które dopiero łącznie dają sumę przekraczającą pierwszy próg podatkowy;
  • doszło do błędnego naliczenia kwoty wolnej od podatku.

Wpłata podatku do urzędu skarbowego - mikrorachunek podatkowy

Pojawiające się kontrowersje i niejasności co do tego, jak zapłacić PIT, skłoniły do wprowadzenia mikrorachunku podatkowego. Co kryje się pod tą nazwą? Mowa tutaj o indywidualnym rachunku podatkowym, na który wpłaca się należności z tytułu PIT, CIT i VAT. Podstawowym udogodnieniem jest to, że różne rodzaje wpłat trafiają od 1 stycznia 2020 r. na jedno konto. Dodatkowo bardzo łatwo jest sprawdzić jego numer - dokonamy tego w urzędzie skarbowym lub poprzez specjalny generator, który udostępniło Ministerstwo Finansów. Wystarczy przy tym podać swój numer PESEL (osoba fizyczna) lub NIP (gdy chodzi o organizację). Mikrorachunek podatkowy składa się z ciągu 26 cyfr. Dzięki niemu wpłata podatku do urzędu skarbowego jest więc znacznie prostsza. 

Na jakie konto wpłacić podatek z PIT-37?

W każdym przypadku niedopłatę podatku dochodowego od osób fizycznych trzeba wpłacić do 30 kwietnia. Na jakie konto wpłacić podatek z PIT-37? Również w tym przypadku zastosowanie ma indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Jak zapłacić podatek do urzędu skarbowego przez Internet?

Zwłaszcza podczas trwania pandemii ważna jest możliwość szybkiego uregulowania należności. Jak zapłacić podatek do urzędu skarbowego przez Internet? Podstawowym działaniem jest w tym przypadku wybór odpowiedniej pozycji w ofercie bankowości elektronicznej. Powinien być to przelew podatkowy. Następnie wybiera się odpowiednią opcję deklaracji PIT - w przypadku większości osób zatrudnionych na umowę o pracy jest to PIT-37. Jako identyfikator służy numer PESEL lub NIP. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie odpowiedniego okresu, którego dotyczyć będzie płatność przelewem podatkowym. 

Więcej o: