Termin rozliczenia PIT za 2020 rok zbliża się nieubłaganie. Jak dokonać zapłaty podatku?

Upływa termin zapłaty podatku PIT za 2020 rok. Podatnicy mają czas na przygotowanie i rozliczenie rocznych zeznań podatkowych tylko do końca kwietnia. Wciąż jednak niewiele osób wie, gdzie i w jaki sposób dokonać zapłaty podatku.

Jak co roku w kwietniu podatnicy muszą samodzielnie rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych. Choć jest to rozliczenie, z którym stykamy się już od wielu lat, wiele osób napotyka na problemy i ma wątpliwości przy płaceniu podatku PIT.

Zobacz wideo Podatek dla najbogatszych? Biedroń: Obecnie system nie jest sprawiedliwy

Termin płatności PIT za 2020 rok - do kiedy trzeba dokonać wpłaty? 

Podatki wynikające z rozliczeń formularzy PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2020 r. należy uregulować do 30 kwietnia 2021 r. Co istotne - trzeba uiścić każdą wykazaną kwotę. Oznacza to, że jeżeli w deklaracji pojawiła się wartość kilkuzłotowa, należy ją również zapłacić we wskazanym terminie. Podatnicy nie są zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku ze względu na jego niewielką wysokość.

Co w przypadku, gdy brakuje nam środków? Czy można wtedy liczyć na ulgę w spłacie kwoty PIT? Jeżeli podatnik nie ma pieniędzy na uregulowanie podatku może do 30 kwietnia 2021 r. złożyć w lokalnym urzędzie skarbowym wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie kwoty na raty. Wniosek można przesłać pocztą lub przekazać przez internet, o ile posiadamy profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Gdzie i jak zapłacić podatek dochodowy PIT? 

Podatnicy, którzy rozliczają swoje dochody z minionego roku, mogą spotkać się z dwiema sytuacjami: nadpłatą lub koniecznością zapłaty podatku. O ile w pierwszej sytuacji pozostaje wyłącznie czekać na zwrot z urzędu skarbowego, o tyle w drugim wypadku należy uiścić podatek do końca kwietnia. 

Podatek do zapłaty za PIT za 2020 rok należy wpłacić na tzw. mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek podatkowy każdego płatnika. Na specjalne subkonto powinny trafiać wszystkie płatności z tytułu podatku, czyli: 

  • PIT,
  • CIT,
  • VAT.

Każdy podatnik może otrzymać swój indywidualny numer rachunku w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygenerować go na stronie Ministerstwa Finansów. W celu uzyskania mikrorachunku niezbędne jest podanie identyfikatora podatkowego, numeru PESEL lub NIP.

Termin płatności minął - czy płatnikowi grożą konsekwencje za brak uiszczenia opłaty? 

W sytuacji, gdy płatnik nie dokonał zapłaty w terminie do 30 kwietnia br., każda nieuregulowana płatność staje się tzw. zaległością podatkową. Urząd skarbowy będzie naliczać odsetki od wyznaczonej do zapłaty kwoty lub rozpocznie proces egzekucji zaległości podatkowej. Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi 8 proc. w sali roku.

Więcej o: