Bezwarunkowy dochód podstawowy, czyli 1200 zł dla każdego dorosłego Polaka. Ile kosztowałoby to państwo?

Bezwarunkowy dochód podstawowy zwany inaczej bezwarunkowym dochodem gwarantowanym miałby wynosić 1200 złotych dla każdego dorosłego oraz dodatkowo 600 zł na dziecko, jednak na razie jest to tylko czysto teoretyczny pomysł Polskiego Instytutu Ekonomicznego. PIE uważa, że wprowadzenie świadczenia zapewniłoby odpowiednie warunki bytowe wszystkim Polkom i Polakom.

Bezwarunkowy dochód gwarantowany to świadczenie pieniężne, które teoretycznie mieliby otrzymywać wszyscy obywatele Polski bez względu na to czy pracują oraz ile wynosi ich pensja. "Miałoby ono na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb każdego człowieka. Choć obecnie nie realizuje go żadne państwo na świecie (w latach 2017-2018 pilotażowo wprowadziła go Finlandia), coraz częściej dyskutuje się o nim w kontekście wyzwań współczesnego państwa opiekuńczego" - tłumaczy PIE.

 

Ile by nas kosztował Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? 

Koszt Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego wynosiłby 376 mld zł rocznie, jeśli przyjęlibyśmy, że każdy dorosły obywatel Polski otrzymałby świadczenie w wysokości 1200 zł, a każde dziecko 600 zł.

"Sfinansowanie takiego programu wymagałoby wzrostu podatków, zadłużenia, bądź rezygnacji ze znacznej części obecnych wydatków socjalnych państwa. Dla porównania - w 2018 r. łączy koszt całego systemu zabezpieczenia i pomocy społecznej państwa wyniósł 343 mld PLN, z czego 114 mld PLN przeznaczono na różne narzędzia pomocy społecznej. Pozostałe 229 mld PLN stanowiły koszt rent i emerytur" - informuje Polski Instytut Ekonomiczny.

Jarosław KaczyńskiKaczyński zapowiada przykręcenie śruby. Będzie większe uszczelnienie

Jakie wady ma Bezwarunkowy Dochód Podstawowy?

PIE w przygotowanym raporcie na temat świadczenia wskazuje, że jego wprowadzenie jest bardzo trudne, a rząd staną by przed szeregiem wyzwań na, które składają się m.in.: 

  • luki w dostępie do świadczeń socjalnych związane z pracą na podstawie tzw. elastycznych form zatrudnienia;
  • niska trwałość zatrudnienia związana ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na kwalifikacje pracowników oraz związana z tym konieczność zmiany lub podnoszenia kwalifikacji w cyklu trwania życia jednostki.

Budowa mieszkań, zdjęcie ilustracyjne.Ile kredytu hipotecznego dostanie rodzina 2+2 przy 6 tys. zł dochodu netto?

"Dochód podstawowy miałby odpowiadać na te wyzwania i ewentualne luki obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej poprzez zapewnienie wypłaty świadczenia każdej osobie bez konieczności wykazywania faktu spełnienia jakichkolwiek warunków" - czytamy w raporcie.

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy w liczbach

Już wcześniej pisaliśmy, o przeprowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny badaniach, według których 91 proc. ankietowanych przyznało, że kontynuowałoby pracę, mimo Bezwarunkowego Dochodu Gwarantowanego. Wcześniej takiej odpowiedzi udzieliło 73 proc Polaków.  

"Jak wynika z badania PIE 87 proc. Polaków nie zna szczegółów dotyczących pojęcia Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego. Zdecydowana większość obywateli (73 proc.) deklaruje, że nie porzuciłoby pracy po otrzymaniu takiego świadczenia" - przekazało PIE na początku lutego 2021 roku. 

Więcej o: