Pobierasz świadczenie przedemerytalne i pracujesz? Ostatni dzień na zgłoszenie dochodów

Do 31 maja osoby pobierające świadczenie przedemerytalne muszą zgłosić dochody. Przekroczenie limitu oznacza konieczność zwrotu nadpłaty.

Pobierający świadczenie przedemerytalne, aby je otrzymywać, nie mogą przekroczyć dochodu z pracy zarobkowej. By otrzymać pełne świadczenie, nie można zarabiać więcej niż 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym waloryzację. Wypłata zostanie całkowicie wstrzymana, jeśli dochód przekroczy 70 proc. przeciętnych zarobków.  

Zobacz wideo PiS zaproponuje emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł? Kuczyński: Coś tu nie gra

Świadczenie przedemerytalne. Ostatni termin na zgłoszenie dochodu

Jak informuje ZUS, osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego musi do poniedziałku 31 maja dostarczyć do ZUS zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok rozliczeniowy (od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.). Trzeba więc się spieszyć, bo Zakład na tej podstawie ustali, w jakiej wysokości należy się świadczenie lub czy w ogóle zostanie ono przyznane.  

Jeśli osoba pobierająca świadczenie przekroczyła limity będzie musiała zwrócić nadmiarowe wypłaty - informuje ZUS. Jeżeli świadczenie było zawieszone, a z rozliczenia wynika, że w danym miesiącu przysługiwało obniżone, to osobie zainteresowanej przysługuje wyrównanie.

Dwa warianty rozliczenia

ZUS daje do wyboru dwa sposoby rozliczenia: roczny oraz miesięczny. 

Miesięczne rozliczenie przychodu polega na porównaniu przychodu w poszczególnych miesiącach (od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.) z obowiązującą w danym miesiącu:

  • dopuszczalną miesięczną kwotą przychodu – 1229,60 zł (25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 2019 r.) oraz
  • graniczną miesięczną kwotą przychodu – 3442,80 zł (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 2019 r.)

W rocznym wariancie rozliczenia przychodu ZUS porównuje przychód z całego roku rozliczeniowego (od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.) z obowiązującymi w danym roku:

  • dopuszczalną roczną kwotą przychodu (14 755,20 zł), oraz
  • graniczną roczną kwotą przychodu (41 313,60 zł).
Więcej o: