Zasiłek dla bezrobotnych. Od 1 czerwca wyższe świadczenie

Zasiłek dla bezrobotnych został podwyższony o 3,4 proc. do kwoty 1240,80 zł. Wysokość świadczenia podniesiono o inflację w 2020 r.
Zobacz wideo Pandemia uderzyła w młodych. „Ich wejście na rynek pracy jest fatalne"

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom niezatrudnionym, które są zarejestrowane w urzędzie pracy. Wysokość świadczenia co do zasady ustalana jest raz w roku - w czerwcu.

Zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie wzrosło do 1240,80 zł

Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 maja, od 1 czerwca 2021 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych przyznanego po dniu 31 grudnia 2009 r. wynosi 1240,80 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 974,40 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku. Natomiast świadczenia przyznane do dnia 31 grudnia 2009 r. wynoszą 730,90 zł.

Przed waloryzacją, zasiłki dla bezrobotnych wynosiły odpowiednio 1200 zł, 942,30 zł i 706,80 zł. Świadczenie zostało podniesione o inflację średnioroczną w 2020 r., która według danych GUS wyniosła 3,4 proc.

Zasiłek dla bezrobotnych. Wysokość świadczenia zależy od stażu pracy

Należy podkreślić, że nie każdy bezrobotny otrzyma taką samą wysokość zasiłku, zależy ona bowiem od stażu pracy osoby bezrobotnej. Wyróżniamy trzy rodzaje zasiłków:

  • zasiłek obniżony - w wysokości 80 proc. podstawowego zasiłku dla bezrobotnych należny osobie, która przepracowała mniej niż 5 lat;
  • zasiłek podstawowy - w wysokości 100 proc. zasiłku należny osobie, która przepracowała od 5 do 20 lat;
  • zasiłek podwyższony - w wysokości 120 proc. podstawowego zasiłku dla bezrobotnych należny osobie, która przepracowała przynajmniej 20 lat.

Zasiłek dla bezrobotnych. Jakie warunki należy spełnić?

Osoba bezrobotna może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych po spełnieniu kilku warunków:

  • jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;
  • w urzędzie pracy nie ma dla niej odpowiedniej propozycji pracy, stażu czy przygotowania zawodowego;
  • posiada co najmniej roczny staż pracy. Musi też wykazać, że przepracowała minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy - dodatkowo wnioskujący musi udowodnić, że za swoją pracę otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Warto dodać, że do czasu pracy wlicza się również okres urlopu wychowawczego, odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz pobierania renty z tytułu niezdolności do wykonywania pracy.

Więcej o: