Kupiłeś samochód w UE? Masz więcej czasu na jego rejestrację. Zmiany przez wzgląd na pandemię

W nowelizacji przepisów covidowych pojawił się również zmiany dot. prawa drogowego. Po raz kolejny wydłużono czas na rejestrację samochodów sprowadzonych z terenu Unii Europejskiej z 30 do 60 dni.

Od początku 2020 roku osoby sprowadzające samochód z zagranicy mają 30 dni na jego rejestrację. Przez wzgląd na pandemię czas ten jest jednak wydłużany w nowelizacjach do ustawy covidowej. O jak długo, to już zależne jest od sytuacji epidemicznej. 

Zobacz wideo Studio Biznes

Rejestracja pojazdu możliwa dłużej

W najnowszej nowelizacji o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewidziano wydłużenie rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Zamiast 30 jest to teraz 60 dni na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. 

Dłuższy termin obowiązuje do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

- Wydłużenie terminów z 30 do 60 dni wpłynie na rozłożenie w czasie realizacji obowiązków ustawowych przez właścicieli pojazdów, a tym samym ułatwi organizację bezpiecznej pracy w organach rejestrujących i pomoże zmniejszyć ich obciążenie w okresie zagrożenia COVID-19, nie wpływając jednocześnie znacząco na aktualność danych o pojazdach zarejestrowanych oraz ich właścicielach, gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów - powiedział cytowany przez PAP rzecznik resortu infrastruktury Szymon Huptyś. 

Dopłaty do samochodów elektrycznych

Sprowadzając samochód z zagranicy, warto przyjrzeć się autom z napędem elektrycznym. 12 lipca rusza bowiem warty 500 mln zł program dopłat "Mój elektryk". Dofinansowanie dla osób fizycznych do zakupu auta elektrycznego wyniesie do 18 tys. zł, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny kwota ta rośnie do 27 tys. zł. 

Więcej o: