1000 plus lub 400 plus na dziecko. Zmiany w nowym programie prodemograficznym. Przyspieszenie

Rodzice dzieci nieobjętych nowym świadczeniem 1000 plus będą mogli skorzystać z programu 400 plus. Ponadto wypłata świadczeń rozpocznie się w 2022 roku, czyli o rok wcześniej niż początkowo planował rząd.
Zobacz wideo Borys: Największym zagrożeniem społeczno-gospodarczym w tym stuleciu jest demografia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło nowe informacje dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli programu 1000 plus, który jest częścią tzw. Polskiego Ładu. Rozwiązanie to ma m.in. złagodzić niekorzystne trendy demograficzne Polski.

Zmiany w 500 plus (zdjęcie ilustracyjne)500 plus. Od 2022 r. możliwe duże zmiany w programie. Rząd pokazał projekt ustawy

Zmiany w 1000 plus. Pieniądze mają być wypłacane już od stycznia 2022 r. 

Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny i polityki społecznej ogłosiła, że dodatkowe świadczenie ruszy już na początku przyszłego roku. Przypomnijmy, że według wcześniejszych zapowiedzi, program 1000 plus miał wystartować w styczniu 2023 r.

Rząd powiadomił również, że trwają prace nad zmianą ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Konsekwencją tej zmiany ma być wprowadzenie dodatkowego świadczenia w wysokości 400 zł miesięcznie. Jest to tzw. 400 plus. Mowa o dofinansowaniu pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka, które nie zostało objęte nowym świadczeniem opiekuńczym 1000 plus.  

400 plus ma być przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. Według szacunków rządowych tym wsparciem zostanie objętych około 108 tys. dzieci. Jakie warunki należy spełnić, aby móc pobierać 400 plus? Rząd jeszcze nie przedstawił tych informacji. Wiadomo jednak, że nowe świadczenie nie zastąpi, lecz będzie uzupełniać program 500 plus.

Żłobek (zdjęcie ilustracyjne)Bon żłobkowy. Od 2022 roku dodatkowe 500 plus dla najmłodszych w Sosnowcu

Program 1000 plus. Na czym polega? Kto otrzyma świadczenie?

Świadczenie 1000 plus mają otrzymać rodzice, którzy mają drugie i kolejne dzieci między 12. a 36. miesiącem życia. Rodzice będą mogli zdecydować, czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przez dwa lata, czy 1000 zł miesięcznie przez rok.

Pieniądze z nowego programu mają być wypłacane na wniosek osoby uprawnionej. Rząd powiadomił, że świadczenie nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Rozpatrywaniem wniosków z programu 1000 plus i wypłatą świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rząd szacuje, że już w pierwszym roku obowiązywania programu, wsparciem zostanie objętych około 410 tys. dzieci.

Więcej o: