Wniosek o urlop bezpłatny - czy szef może odmówić udzielenia takiego urlopu? Jak umotywować wniosek?

Wniosek o urlop bezpłatny pozwala na dłuższą nieobecność w firmie, po której będziemy mogli wrócić do wykonywania swoich obowiązków. Sprawdź, jak umotywować wiosek o urlop bezpłatny i co tego typu urlop oznacza w praktyce.

Okres urlopu bezpłatnego to czas, w którym pracownik nie jest zobowiązany do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, ale w tym okresie nie pobiera też wynagrodzenia. Jak umotywować wniosek o taki urlop i czy nasz pracodawca zawsze musi zgodzić się na jego udzielenie?

Zobacz wideo Rynek pracownika powraca z przytupem? "Oferty pracy są, a będzie ich więcej"

Jak umotywować wniosek o urlop bezpłatny? 

Wniosek o urlop bezpłatny pracownika z pewnością będzie miał wpływ na organizację pracy w firmie. Zanim przejdziemy do rozmowy z pracodawcą, warto dokładnie przemyśleć tę decyzję i zastanowić się, jak umotywować wiosek o urlop bezpłatny i jakich argumentów użyć, aby pracodawca zrozumiał naszą sytuację. Warto jednak podkreślić fakt, że pracownik nie jest zobowiązany do uzasadnienia tego typu urlopu. Zdecydowanie wystarczy ogólna informacja, taka jak na przykład: 

 • sytuacja osobista,
 • względy rodzinne,
 • zagraniczny wyjazd.  

Wniosek o urlop bezpłatny - wzór. Co powinno zawierać tego typu podanie? 

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko pracownika,
 • Zajmowane stanowisko,
 • Data i miejscowość,
 • Dane pracodawcy,
 • Termin urlopu bezpłatnego "od - do",
 • Motywację lub uzasadnienie,
 • Podstawę prawną (art. 174 Kodeksu Pracy).

Na końcu należy zostawić miejsce na podpis pracownika i pracodawcy.

Wniosek o bezpłatny urlop - zasady 

 1. Kodeks pracy nie podaje ani minimalnego, ani maksymalnego czasu, w jakim pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego. Okres ten ustalany jest zawsze między stronami, czyli pracownikiem i pracodawcą.
 2. Jeśli pracodawca da nam urlop bezpłatny, to w czasie jego trwania nie może zwolnić takiego pracownika. Wyjątkiem są dwie sytuacje: ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy. 
 3. Pracodawca może zgodzić się na urlop bezpłatny wyłącznie na wniosek pracownika. Oznacza to, że pracodawca sam nigdy nie będzie mógł wysłać kogoś na bezpłatny urlop.
 4. Pracodawca może wezwać pracownika do pracy mimo urlopu bezpłatnego - dzieje się tak jednak dopiero po trzech miesiącach trwania takiego urlopu. Może też odwołać wolne pracownika, ale wyłącznie z przyczyn istotnych dla prowadzonej działalności.
 5. Pracodawca może odmówić urlopu bezpłatnego. Nie musi też uzasadniać swojej decyzji. Pracownik nie może się też od niej odwołać. 
 6. Na urlopie bezpłatnym można pracować np. u innego pracodawcy. 

Wniosek o urlop bezpłatny - z czym trzeba się liczyć? 

 • Urlop bezpłatny nie wlicza się do stażu pracy. Nie można go też zaliczyć do emerytury.
 • Po upływie 30 dni tracimy prawo korzystania z darmowej opieki zdrowotnej.
 • Tracimy też ewentualne wynagrodzenie chorobowe, zasiłek i świadczenie rehabilitacyjne. 
Więcej o: