Dodatki do emerytury. Sprawdź, o ile możesz zwiększyć swoje świadczenie

Najniższa emerytura w Polsce wynosi 1 250,88 zł brutto, jednak istnieje możliwość, aby podwyższyć wysokość tego świadczenia. Sprawdź, jakie są dostępne dodatki do emerytury i jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać.

Z jakich dodatków mogą skorzystać emeryci, by podnieść swoje świadczenie? Wszystkie informacje zamieściliśmy w tekście poniżej.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Dodatki do emerytury - lista

O jakie wnioski mogą wystąpić osoby uprawnione do świadczenia emerytalnego? Jakie wnioski należy złożyć?

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury

 • Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub tym, które ukończyły 75. rok życia. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek i jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) stwierdzi, że wnioskodawca jest całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji, wówczas otrzyma dodatek.
 • "Ważne! Potrzebujemy zaświadczenia o Twoim stanie zdrowia. Druk OL-9 znajdziesz na naszej stronie www.zus.pl. Takie zaświadczenie wypełnia Twój lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym złożysz wniosek o dodatek - czytamy w komunikacie ZUS.
 • Emeryt może otrzymać także dodatek pielęgnacyjny z urzędu, gdy ukończy 75. rok życia. Wówczas nie musi składać wniosku ani zaświadczenia o stanie zdrowia. Dodatku nie otrzymają z kolei osoby przebywające w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej dwóch tygodni w miesiącu. Obecnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 239,66 zł.

14. emerytura. Kiedy wypłata? (zdjęcie ilustracyjne) Kiedy trzeba oddać ZUS czternastkę i trzynastkę? Odpowiadamy

Dodatek do emerytury dla kombatantów oraz dodatek kompensacyjny

Dodatek do emerytury dla kombatantów oraz dodatek kompensacyjny przysługuje kombatantom, ofiarom represji lub wdowom oraz wdowcom po tych osobach. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku kombatanckiego i dodatku kompensacyjnego. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kombatanckie wydane przez:

 • szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprzed 18 maja 2014 r.,
 • ministra pracy i polityki socjalnej od 24 stycznia 1991 r. do 1 sierpnia 1991 r.

"Ważne! Jeśli masz prawo do więcej niż jednej emerytury lub renty, to możemy przyznać Ci wyłącznie jeden dodatek kombatancki i jeden dodatek kompensacyjny"- przypomina ZUS. Dodatek dla kombatantów wynosi 239,66 zł, z kolei kompensacyjny 35,95 zł.

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne) Od 1 września emeryci i renciści dorobią mniej. Jak nie stracić świadczenia ZUS?

Dodatek weterana poszkodowanego

Dodatek przysługuje emerytom i rencistom ze statusem weterana poszkodowanego - jest to osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie:

 • wypadku związanego z tymi działaniami,
 • choroby nabytej podczas wykonywania działań,
 • z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Wysokość dodatku wylicza się na podstawie kwoty najniższej emerytury, którą ogłasza prezes ZUS i zależy od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu i wynosi:

 • 10 proc. podstawy wymiaru - od 10 do 20 proc. uszczerbku,
 • 20 proc. podstawy wymiaru - od 21 do 30 proc. uszczerbku,
 • 30 proc. podstawy wymiaru - od 31 do 40 proc. uszczerbku,
 • 40 proc. podstawy wymiaru - od 41 do 50 proc. uszczerbku,
 • 50 proc. podstawy wymiaru - od 51 do 60 proc. uszczerbku,
 • 60 proc. podstawy wymiaru - od 61 do 80 proc. uszczerbku,
 • 80 proc. podstawy wymiaru - powyżej  80 proc. uszczerbku.

Emerytury (zdjęcie ilustracyjne) Emerytury i renty w 2022 r. "Najwyższa waloryzacja od wielu lat"

Dodatek do emerytury - ryczałt energetyczny

Ten dodatek przysługuje emerytom ze statusem kombatanta lub wdowcom i wdowom po takiej osobie. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ER-DKK-01) oraz "Decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: 

 • stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych,
 • potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców,
 • zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,
 • zaświadczenie właściwego organu wojskowego - w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych."

W tym roku kwota ryczałtu energetycznego wynosi 179,81 zł.

Więcej o: