Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Komu się należy i od kiedy będzie przysługiwać?

Nauczyciele przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Jakie warunki należy spełnić, by takie osoby mogły przejść na wcześniejszą emeryturę? Odpowiadamy.

Nauczyciele, którzy chcą skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury, moją do wyboru emeryturę pomostową bądź kompensacyjną. Czym się różnią?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli - świadczenie kompensacyjne

Aby uzyskać świadczenie kompensacyjne, nauczyciel musi wykazać, że był zatrudniony w placówce oświatowej lub wychowawczej. Jeśli tego nie zrobi, utraci prawo do pobierania świadczenia kompensacyjnego.

Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne:

 • nauczyciel powinien mieć za sobą 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz 20 lat działania w placówkach oświatowych lub wychowawczych.
 • nauczyciel nie może pracować w zawodzie, kiedy ubiega się o świadczenie.
 • nauczyciel musi być w odpowiednim wieku - 55 lat w przypadku kobiety oraz 59 lat w przypadku mężczyzny.

"Odpowiedni wiek" będzie się jednak zmieniał w kolejnych latach:

 • 55 lat kobieta i 59 mężczyzna - w latach 2021-22,
 • 55 lat kobieta i 60 mężczyzna - w latach 2023-24,
 • 56 lat kobieta i 61 mężczyzna - w latach 2025-26,
 • 57 lat kobieta i 62 mężczyzna - w latach 2027-28,
 • 58 lat kobieta i 63 mężczyzna - w latach 2029-30,
 • 59 lat kobieta i 64 mężczyzna - w latach 2031-32.

Osoba pobierająca świadczenie kompensacyjne może pracować, ale poza szkołą. Należy jednak uważać na to, by nie przekroczyć limitu. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", jeśli ktoś przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 września 2021 r. to 3853,20 zł brutto), świadczenie zostanie mu zmniejszone. Jeśli przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 września 2021 r. to 7155,90 zł brutto), ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia kompensacyjnego.

Emerytura pomostowa. Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Z emerytury pomostowej mogą korzystać nauczyciele szkół specjalnych, zakładów poprawczych oraz schronisk dla niepełnoletnich.

Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać emeryturę pomostową to:

 • nauczyciel powinien mieć staż wynoszący: 20 lat kobiet oraz 25 lat u mężczyzn;
 • wiek u kobiety musi równać się 55 lat, a u mężczyzny - 60 lat;
 • taki nauczyciel musi mieć za sobą co najmniej jeden dzień pracy przed 1999 rokiem;
 • stosunek pracy musi zostać rozwiązany (nie może być zatrudniony jako nauczyciel, gdy składa wniosek o emeryturę pomostową).

Warto wiedzieć, że były nauczyciel może korzystać z emerytury pomostowej do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Następnie przechodzi na korzystanie z klasycznego świadczenia.

Osoby, które mają prawo do świadczenia kompensacyjnego lub renty, zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego - mogą dokonać wyboru, co do świadczenia. Warto jednak wiedzieć, że świadczeń nie można łączyć.

W czerwcu tego roku świadczenia kompensacyjne pobierało 13,7 tys. nauczycieli. Średnie świadczenie wynosiło 2554 zł brutto. Co miesiąc ZUS wydaje na wypłatę takich świadczeń ok. 35 mln zł.

Więcej o: