Zasiłek stały. Ile wynosi? Jakie należy spełnić warunki, aby otrzymać świadczenie?

Zasiłek stały to wsparcie finansowe, przyznawane przez pomoc społeczną. Świadczenie mogą otrzymać osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub ci, którzy nie mogą wykonywać żadnego zawodu. Ile wynosi zasiłek stały i jakie warunki należy spełnić?
Zobacz wideo Jesteśmy na lodowcu Sven. "Pod naszymi stopami sto metrów lodu, każdego roku coraz mniej"

Przy przyznawaniu zasiłku stałego pod uwagę bierze się kryterium dochodowe, które co trzy lata jest weryfikowane. W lipcu tego roku ta kwestia została ustalona rozporządzeniem Rady Ministrów i zacznie obowiązywać od początku stycznia 2022 roku.

Zasiłek stały. Komu przysługuje?

Zasiłek stały mogą pobierać osoby pełnoletnie, które:

  • samotnie gospodarują, nie pracują z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • pozostają w rodzinie, nie pracują z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały. Jaka wysokość świadczenia?

Minimalna wysokość zasiłku stałego wynosi 30 zł miesięcznie. Kwotę oblicza się indywidualnie, bazując na wysokości dochodu oraz kryterium dochodowym. Obecnie kryteria wynoszą 701 zł dla osoby samotnej oraz 528 zł dla osoby, która jest w rodzinie.

W przypadku osób samotnie gospodarujących można liczyć na maksymalnie 645 zł, zaś u ubiegających się o zasiłek z rodziną, wysokość tego wsparcia jest różnicą między kryterium dochodowym przypadającym na osobę w rodzinie a dochodem jednej osoby w tej rodzinie.

Zasiłek stały 2022 - jakiego wzrostu możemy się spodziewać?

Przed nami zmiany w tym zakresie, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. Najwyższy zasiłek stały będzie wynosił 719 zł, zaś kryterium dochodowe 776 zł dla osoby samotnej i 600 zł dla osoby w rodzinie.

Więcej o: