Spis powszechny - do kiedy? Jak się spisać przez telefon?

Spis Powszechny 2021 trwa tylko do końca września. Udział w nim jest obowiązkowy, a za brak udziału grożą wysokie kary. Jak wziąć udział w spisie powszechnym? Jak spisać się przez telefon?

Spis powszechny zakończy się 30 września. To oznacza, że do końca spisu pozostały niecałe dwa tygodnie. Mamy trzy możliwości, aby dokonać spisu. Możemy to zrobić samodzielnie, wchodząc na stronę: nsp2021.spis.gov.pl, a następnie logując się za pomocą:

  • numeru PESEL oraz indywidualnie zdefiniowanego hasła dostępu (aby definiować hasło, należy podać nazwisko rodowe matki);
  • korzystając z Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;
  • wpisując adres e-mail oraz indywidualnie zdefiniowane hasło dostępu - metoda ta jest przeznaczona dla cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL.
Zobacz wideo Czy przejście na OZE jest dla nas opłacalne?

Przypominamy, że 31 sierpnia minął termin, gdy osoba, która nie miała możliwości dopełnienia obowiązku samospisu internetowego (szczególnie ze względu na stan zdrowia), musiała fakt ten zgłosić służbom statystyki publicznej.

"Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r." - czytamy w art. 15 ust. 5 ustawy o narodowym spisie powszechnym. Ten numer telefonu to: 22 279 99 99.

Jak spisać się przez telefon?

Jak czytamy na stronie samorzad.gov.pl, droga do spisu przez telefon jest prosta. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Głos lektorki podpowie nam, co mamy zrobić, by rozpocząć spis:

  • najpierw trzeba wybrać klawisz "1", aby wybrać "Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021";
  • potem znów wciskamy "1", czyli "Spisz się przez telefon". 

Telefon odbierze pracownik urzędu statystycznego, który będzie po kolei czytać pytania z formularza spisowego i wprowadzi odpowiedzi do systemu. Rozpocznie od pytania o PESEL, konieczny do zalogowania się do aplikacji spisowej.

Infolinia spisowa działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00.

Więcej o: