500 plus dla seniora. Kto może liczyć na dodatkowy zastrzyk finansowy?

Dodatkowe 500 zł na emerytury - kto może na nie liczyć? Świadczenie przysługuje jedynie nielicznym seniorom. Podpowiadamy, jak złożyć odpowiedni wniosek.
Zobacz wideo Izabela Leszczyna o emeryturach stażowych i pomyśle PO

Od 2021 roku część emerytów może liczyć na dodatkowe świadczenie. 500 plus otrzymają jedynie określone osoby, których stan zdrowia i miesięczne dochody wpiszą się w obowiązujące wymagania.

500 plus dla emerytów - kto otrzyma?

Świadczenie 500 plus nie przysługuje wszystkim emerytom. Aby móc je otrzymać, trzeba spełnić pewne warunki. I tak pieniądze przysługują tym seniorom, którzy:

  • ukończyli 75 lat;
  • posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • ich dochód nie przekracza 1727,08 zł brutto (nie wliczając renty oraz zasiłku pielęgnacyjnego).

Warto też pamiętać, że w tym przypadku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Jeśli więc dochód nieznacznie przekracza określony próg, wysokość otrzymanego świadczenia zostanie pomniejszona o kwotę nadwyżki. By jednak otrzymać pieniądze, trzeba spełnić wszystkie z powyższych wymagań.

Więcej na temat świadczeń przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

500 plus do emerytury - wniosek

Osoby uprawnione nie otrzymają jednak dodatkowych pieniędzy bezpośrednio na konto - wcześniej muszą złożyć odpowiedni wniosek, w którym znajdzie się dokumentacja medyczna i wszystkie inne dokumenty potwierdzające, że emeryt jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, czyli np. dokumenty z placówki rehabilitacyjnej lub zaświadczenie wydane przez lekarza, zaświadczające o stanie zdrowia wnioskodawcy - dokument nie może być jednak starszy niż miesiąc.

Wniosek można złożyć poprzez Profil Zaufany lub w dowolnym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jego wzory znajdują się w odpowiedniej zakładce na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej o: