Spieszmy się korzystać z ulg. Niektóre odchodzą. Co odliczysz od podatku w 2022 roku?

Ulga na dziecko, ulga na internet, ulga termomodernizacyjna wciąż mają się dobrze i pozwalają zmniejszyć podatek za rok 2021. PIT w roku 2023, będzie dla wielu wyglądał inaczej, bo z części ulg skorzystamy po raz ostatni. Powód? Przede wszystkim Polski Ład.

15 lutego ruszył system Twój e-PIT, który pozwala sprawdzić, ile jesteśmy winni fiskusowi lub też - jakiego przelewu spodziewać się z urzędu skarbowego. Przeciętny Kowalski, by rozliczyć się z podatku dochodowego, nie musi robić nic. Nawet jeśli nie zaloguje się do systemu, ten rozliczy go automatycznie.

Tyle tylko, że tracimy wówczas szansę na rozliczenie wielu ulg. Serwis Ministerstwa Finansów automatycznie nalicza jedynie ulgę na dziecko. Inne musimy już wpisać w PIT sami. Jakie ulgi przysługują nam w roku 2022?

PIT w 2022 roku. Te ulgi wciąż rozliczysz

  • Ulga na dziecko, czyli ulga prorodzinna. Pozwala odliczyć najwięcej. W przypadku jednego dziecka odzyskać możemy maksymalnie 1112,04 zł, jeśli mamy dwoje dzieci kwota rośnie do 2000,04 zł. Przy co najmniej trójce pociech kwota ulgi wynieść może nawet 2700 zł na dziecko. 
  • Ulga na internet. Pozwala odliczyć maksymalnie 760 zł. Podatnik musi jednak posiadać dokumenty, takie jak faktury, które potwierdzają, że uiszcza opłatę za łącze internetowe. Ulgi nie można rozliczać w dowolny sposób, a jedynie w dwóch kolejnych, następujących po sobie latach
  • Ulga rehabilitacyjna. Przysługuje osobom z niepełnosprawnościami oraz - to nowość - osobom, które mają na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnościami. Pozwala odliczyć wydatki na zakup, wynajęcie, a nawet naprawę wyrobów medycznych. Rozliczymy też wydatki na leczenie w uzdrowiskach i ośrodkach rehabilitacyjnych, zabiegi lecznicze, a także wydatki na pieluchomajtki czy podkłady. 
  • Ulga na leki. Łączy się z ulgą dla osób z niepełnosprawnościami. W jej ramach rozliczyć można wyłącznie wydatki na leki przepisane przez lekarza specjalistę.  
  • Ulga na pracę za granicą, czyli ulga abolicyjna. Jej maksymalna wartość to 1360 zł. Obejmuje jednak dochody, które nie przekraczają 8 tys. zł - w praktyce chodzi więc o krótkookresową, dorywczą pracę za granicą. 
  • Ulga termomodernizacyjna. Pozwala rozliczyć część kosztów poniesionych w ciągu ostatnich sześciu lat. W przypadku podatnika rozliczającego się indywidualnie limit odliczenia wynosi 53 tys. zł. Małżeństwa mogą ulgę podwoić - do kwoty 106 tys. zł. 

Więcej informacji gospodarczych na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo https://www.gazeta.pl/0,0.html#e=LinkPrLead

To odliczysz po raz ostatni. W 2023 roku nowe zasady

Rok 2022 to ostatni rok, w którym od podatku odliczymy wydatki na składkę zdrowotną. Do tej pory wynosiła ona 9 proc., ale 7,75 proc. pomniejszało nasz podatek. Efektywnie wynosiła więc 1,25 proc. 

W 2023 roku PIT tego odliczenia już nie będzie zawierał. Pomimo tego manewru osoby, które zarabiają do 12,8 tys. zł brutto, mają nie tracić lub zyskać. "Ulga na składkę zdrowotną" jednak bezpowrotnie przechodzi do historii. 

Kolejna ulga, z której skorzystać można po raz ostatni, to ulga na wspólne rozliczenie z dzieckiem. Rząd zastąpił ją co prawda nową ulgą, jednak spora część osób może stracić. Nowe rozliczenie pozwoli bowiem zyskać maksymalnie 1500 zł. Dotychczasowe regulacje pozwalały na wyższe podatkowe oszczędności. 

Czasami zdarza się, że ulga nie zostanie zlikwidowana, ale zmiana sposobu rozliczania się z fiskusem przynosi dla wielu taki efekt, jakby ulgi nie było. Bożena Nowicka, doradca podatkowy, w analizie opracowanej dla Gazeta.pl zwraca uwagę na nowy sposób rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej. Obowiązuje od roku 2022, ale podatnicy zobaczą efekt nowych przepisów w roku 2023. 

Podatnicy utracą możliwość ubiegania się o zwroty podatku w związku z dotychczasowym korzystaniem z ulgi rehabilitacyjnej. Kto straci? Cała rzesza osób, które posiadają orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej, lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. Dotychczas odliczali oni od podstawy opodatkowania wydatki, które ponosili w związku z niepełnosprawnością. Polski Ład odliczanie odebrał.

Osoby z niepełnosprawnością mogły również uzyskać zwrot podatku poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty 2280 zł przysługującej z tytułu używania swojego samochodu dla potrzeb niepełnosprawności.

Więcej o: